NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 25.01.2021

Włocławek, dn. 25 stycznia 2021 r.

 • Dostarczamy roczne decyzje podatkowe Pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli akcję roznoszenia decyzji podatkowych mieszkańcom Włocławka. Potrwa ona do końca lutego, a do dostarczenia jest około 38 tysięcy kopert, w których znajdują się decyzje podatkowe związane z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym.

  Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności mieszkańca, często po kilku nieskutecznych próbach, urzędnik zobowiązany jest zostawić w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru korespondencji w siedzibie Urzędu. Doręczyciel może również przekazać pismo osobom trzecim np. pełnoletniemu domownikowi lub sąsiadowi, w takim przypadku również umieszcza w skrzynce pocztowej zawiadomienie ze stosowną informacją.

  Doręczyciele nie przyjmują żadnych wpłat. Wpłaty można dokonać osobiście w kasach Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku lub elektronicznie przez bankowość internetową – w związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do płatności elektronicznych.

  Kasy Urzędu są czynne w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7:45 do godziny 14:30, we wtorek od godziny 7:45 do godziny 16:00, w piątek od godziny 7:45 do godziny 13:00.

  Pracownicy Urzędu Miasta będą roznosić decyzje podatkowe z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przed nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy z głową, gramy z radością aby wesprzeć laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy.
  Zapraszamy w najbliższą niedzielę, 31 stycznia na transmisję online włocławskiego studia finałowego. Zagrają: Heaven Rock, Włocławscy Muzycy, Another Way, Old Fashioned, Czaqu oraz ekipa Freshland Events Team: Jack Da Rule, 4FUTURE, DeleŚ, Woox. Nie zabraknie także gości, wspomnień i oczywiście światełka do nieba.

  Aktualności można śledzić na www.facebook.com/wosp.wloclawek.

  Informacja opublikowana jest pod adresem https://ckbrowarb.pl/29-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/.

 • Telefony zaufania W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.
  Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu.

  Dodatkowo organizowane są cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/telefony-zaufania/.

 • Kto pokieruje „Śródmieście Cafe” w 2021 roku? Trwa otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku. Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok.

  Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021. Szczegóły można znaleźć m.in. pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kto_pokieruje_srodmiescie_cafe_w_roku__,1053.html

 • Musejon za najlepsze projekty muzeów Trwa konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Musejon Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku.
  Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane zarówno w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, jak i w formie zdalnej, wirtualnej, oraz udostępniane na platformach internetowych, w trzech kategoriach: – wystawa (ekspozycje czasowe, stałe, prezentowane zarówno w obiektach muzealnych, jak i w przestrzeni publicznej); – działalność naukowa i wydawnicza (publikacje, w tym e-booki i audiobooki, oraz konferencje i zakończone projekty badawcze); – edukacja i regionalizm (działania o charakterze edukacyjnym oraz działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu).

  Projekty mogą być zgłaszane przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa, zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  Zgłoszenia należy dostarczyć do 28 lutego 2021 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs MUSEJON.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 883 353 692 lub mailowo: m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl.

  W ubiegłym roku w pierwszej edycji konkursu w kategorii edukacja i regionalizm wyróżnienie otrzymało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (za projekt „XXX Korowód grup zapustnych ulicami Włocławka”).

  Szczegółowe informacje opublikowane są pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36697-po-raz-drugi-nagrodzimy-projekty-muzealne.

 • Konkurs „Zabytek Zadbany” Ruszyła kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”. Ma on na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
  Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

  Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:
  -utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; -rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); -adaptacja obiektów zabytkowych;- architektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

  Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

  Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/.

 • Biblioteka zaprasza on-line Dziś, 25 stycznia br. filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza on-line na warsztaty – Jak wykonać filcową zakładkę do książki?.
  Natomiast filia nr 7 organizuje głośne czytanie dzieciom -Wypożyczalnia babć.

  Filia Dziecięca nr 2 MBP zainauguruje kampanię czytelniczą promującą literaturę dla dzieci „Wyzwanie na czytanie – 12 książek na 12 miesięcy”.

 • Planowane wyłączenia energii elektrycznej Energa – Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek informuje, o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

  Dnia 28 stycznia br. w godz. 20.00 – 21.00 stacja Żytnia 2 we Włocławku ul. Polna 47, 61, Żytnia 53, 60, 62, 64, 72, pawilony przy ul. Żytniej, przedszkole, Żelazne Wody 15.

  Pełną wersję harmonogramu publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/16791/przerwy-w-dostawie-pradu.

 • Ważne przypomnienie dla przedsiębiorców – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem   31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów  alkoholowych w roku minionym oraz wniesienia opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2021.
  Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni, od dnia upływu ww. terminu do dokonania czynności, jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia lub nie dokona opłaty z jednoczesną opłatą dodatkową w wysokości 30%.

  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców, tel. 54 414-42-10.

  Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na rachunek: Urząd Miasta Włocławek Nr 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PK BP S.A O/Centrum Włocławek.

 • Ankieta ewaluacyjna Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Pod koniec minionego roku poznaliśmy zwycięskie propozycje Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2021 rok. Nowością tej edycji był podział na trzy kategorie; Ogólnomiejską, Instytucjonalną i Zieloną. Ostatnia cieszyła się dużym powodzeniem, a dzięki zwycięskiemu projektowi na zmianę aranżacji Starego Rynku będziemy mieli kolejne świetne miejsce wypoczynku.

  Przed tegoroczną, jubileuszową, X edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście chcemy zapytać: jak oceniacie Włocławski Budżet Obywatelski na 2021 rok i jakich zmian oczekujecie w kolejnych edycjach?

  Dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły budżetu obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Włocławka.

  Ankieta ewaluacyjna dostępna jest pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0176fb9d-86df-47df-ac1d-ef1d770cf7d3/.

  Na Wasze opinie czekamy do 28 stycznia br. włącznie.

 • Twórcy, artyści mogą już ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe Od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, np. zlecenie, dzieło na rzecz szeroko rozumianej kultury, mogą składać wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, a także architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów np. w zakresie pozaszkolnych form edukacji czy przewodnicy muzeów.

  Jednym z warunków otrzymania świadczenia jest kryterium przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 roku. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego z poprzedniego kwartału. (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł). Wnioskujący o jednorazowe świadczenie postojowe nie może także posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.)  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

  Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

  Wniosek tylko elektronicznie Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe o symbolu RSP-CD6 można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można go złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.