NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 22.01.2021

Włocławek, dn. 22 stycznia 2021 r.

 • Obchody 158 rocznicy Powstania Styczniowego 22 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 delegacja samorządowców odwiedzi włocławskie miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym.

  Symboliczne znicze zapłoną przy: obelisku upamiętniającym pamięć poległych w latach 1861 – 1863 (przy rondzie na Falbance), pomniku – krzyżu pamięci potyczki Powstańczej 1863 (Michelin – Al. Jana Pawła II) oraz na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina – na mogiłach włocławian związanych z Powstaniem Styczniowym.

  O godz. 12.00 zostaną złożone kwiaty i wygłoszone okolicznościowe wystąpienie przy Pomniku Powstania Styczniowego i pamięci pułkownika S. Bechiego  (al. Chopina).

 • Zamknięcie jezdni – ul. Ziębia 5 Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku informuję, że od  dnia 22 stycznia do 25 lutego br. nastąpi  zamknięcie jezdni przy ul. Ziębiej 5 dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Mystkowskiego do ul. Starzyńskiego.
 • W Michelinie powstaną nowe strefy rekreacyjne Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę: placu zabaw i siłowni w Michelinie – zadanie nr 1 oraz na budowę siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 – zadanie nr 2.

  Jeśli chodzi o plac zabaw i siłownię, celem inwestycji jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z uwzględnieniem osób starszych. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż wyposażenia parkowego oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych.

  Wykonawcą inwestycji będzie Magic Garden Sp. z o. o. z Pakości.
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 896 492,88 zł.

  Natomiast w planowanej siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 również zaprojektowano szereg urządzeń. Wokół projektowanego placu rekreacyjnego z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz w jego części środkowej pojawi się utwardzenie pełniące funkcję dojść pieszych, a ogrodzenie wewnętrzne oddzieli plac od terenu szkoły.

  Zadanie realizować będzie Novum Sp. z o. o. Sp. komandytowa ze Szczytna.
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 197 811,59 zł.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/plac-zabaw-i-silownia-w-michelinie-zadanie-nr-1-oraz-silownia-plenerowa-z-placem-rekreacyjnym-przy-szkole-podstawowej-nr-14-zadanie-nr-2.

 • Skorzystaj z przewodnika po dotacjach do remontów Dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, dostępny jest przewodnik po dotacjach do robót polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, pracach konserwatorskich i restauratorskich.

Wydawnictwo przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek ma za zadanie w przystępny sposób przedstawić procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Przypomnijmy, że nabór wniosków o dotację do robót lub plac zaplanowanych na 2021 rok trwa od 18 stycznia do 8 marca br.

Do rozdysponowania jest kwota 1 500 000 zł. Przewodniki po dotacjach dostępne są w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Ryneku 11/13 i ul. 3 Maja 22, Administracji Zasobów Komunalnych Rejon I przy ul. Brzeskiej 2, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12A, Lokalnym Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości przy ul. Zapiecek 12 oraz w księgarni Żak przy ul. 3 Maja 15.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się na stronie http://rewitalizacja.wloclawek.eu (zakładka Specjalna Strefa Rewitalizacji).

 • MuzeumWdomu – cykl filmów „W pracowni artystówMuzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na pierwszy odcinek z cyklu „W pracowni artystów”. Kolejne, będą pojawiać się co tydzień.

  Odcinek dostępny jest na kanale: https://youtu.be/JLzpV3TZA6I.

 • Teatr Ludzi Upartych – w ramach cyklu Teatr zrodzony z pasji  odbędzie się emisja pierwszego odcinka opowiadającego o historii jednego z najstarszych Teatrów amatorskich w Polsce.

  Premierą „Domu otwartego” Michała Bałuckiego w reżyserii Mieczysława Walewskiego w roku 1952 zainaugurował swą działalność Teatr Związku Nauczycielstwa Polskiego, nazwany później Teatrem Ludzi Upartych. Historię jego powstania, niezliczone ilości spektakli oraz ludzi – m.in. reżyserów, aktorów, inspicjentów, scenografów, którzy przewinęli się przez Teatr wspomina Jan Polak.

  Odcinek dostępny będzie na teatralnym profilu na portalu społecznościowym  Facebook od dnia 22 stycznia br.

 • Cykl dyżurów telefonicznych w ZUS Dziś, 22 stycznia w godz. 9.00-11.00, dzwoniąc pod nr. tel. 54 2886158, będzie można dowiedzieć się, kto jest uprawniony do renty rodzinnej, jaka jest jej wysokość, czy można z niej zrezygnować. Eksperci wyjaśnią także zasady i warunki przyznania renty rodzinnej, a także, w jakich sytuacjach renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona.
 • Dodatkowy zasiłek ponownie przedłużony Do 31 stycznia został przedłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej można z niego skorzystać w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

  Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje rodzicom na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, na te, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku braku możliwości z powodu COVID-19 sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

  Co ważne zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

  Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  Oświadczenie o sprawowaniu opieki, będące jednocześnie wnioskiem o zasiłek, należy złożyć u swojego płatnika składek – pracodawcy lub zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Natomiast osoby prowadzące własną firmę, takie oświadczenie składają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbędny do wypłaty zasiłku.

  Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).