NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

W Grudziądzu przysięgali Ojczyźnie.

W sobotnie przedpołudnie 24.02.br. n a placu apelowym 83 batalionu lekkiej piechoty w Grudziądzu przysięgali „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic […]”, tym samym złożyli Ojczyźnie oraz Narodowi Polskiemu najwyższy akt zobowiązania.

24.02. br. szeregi 8. K-P BOT zasilili kolejni żołnierze Obrony Terytorialnej. Przysięga została złożona w obecności cz. p.o. Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztofa Stańczyka, Dowództwa Brygady, przedstawicieli władz województwa, samorządowców oraz rodzin żołnierzy. Uroczystość stanowiła zwieńczenie 16-dniowego poligonowego szkolenia podstawowego. Od teraz będą stać na straży bezpieczeństwa w Stałym Rejonie Odpowiedzialności Brygady, który obejmuje województwo kujawsko-pomorskie. Są gwarantem pomocy swojej lokalnej społeczności w kryzysach zarówno o charakterze klęsk żywiołowych jak i militarnym. Są częścią potencjału obronnego Polski. Przysięga wojskowa to najbardziej doniosły moment w życiu każdego żołnierza. Nowo zaprzysiężonych żołnierzy czeka teraz dalszy cykl szkoleniowy w ramach swoich pododdziałów wchodzących w struktury 8 K-P BOT, celem osiągnięcia pełnej gotowości bojowej. Podczas uroczystości Dowódca 8. K-P BOT płk Marcin DOJAŚ wręczył listy gratulacyjne żołnierzom wyróżniającym się podczas szkolenia podstawowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wśród wyróżnionych znaleźli się żołnierze kontynuujący rodzinne tradycje wojskowe. Podniosły charakter uroczystości podkreśliła defilada z udziałem kompanii reprezentacyjnej 81 blp z Torunia oraz orkiestry reprezentacyjnej. Podczas uroczystości Dowódca WOT odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza. Minister złożył nowym Terytorialsom za pośrednictwem listu następujące życzenia, a także podkreślił strategiczne znaczenie 8 K-P BOT dla obronności regionu kujawsko-pomorskiego: Życzę Wam, by noszenie munduru Wojsk Obrony Terytorialnej i oliwkowego beretu ze srebrnym orzełkiem przyniosło Wam wiele satysfakcji, dumy, uznania nie tylko ze strony przełożonych, ale także sąsiadów, bliskich i wszystkich tych, których będziecie wspierać swoim działaniem.
Dołączyliście do formacji, która w ciągu kilku lat swojego istnienia dała się dobrze poznać społeczności Kujaw i Pomorza.
Dowódca Brygady płk Marcin DOJAŚ zwracając się do żołnierzy, zwrócił uwagę na ich dużą determinację, której wyrazem była decyzja o wcieleniu się do aktywnej Terytorialnej Służby Wojskowej i uczestnictwie w wymagającym poligonowym szkoleniu podstawowym:
W dzisiejszym świecie niewiele osób jest w stanie porzucić na 16 dni swoje obowiązki rodzinne i zawodowe by podjąć tak trudne wyzwanie jakim jest intensywne zimowe szkolenie taktyczne. Jestem niezwykle dumny z Was wszystkich i chylę czoła przed ludźmi, dla których najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo naszego regionu i Ojczyzny.

Nowo zaprzysiężonym żołnierzom gratulujemy podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji o służbie Ojczyźnie a w szczególności lokalnej społeczności oraz życzymy satysfakcji z tej służby, a także żołnierskiego szczęścia.

8.K-PBOT