NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Szkolenie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w Toruniu

10.04.br. w Centrum Sszkolenie WOT w Toruniu odbyło się szkolenie dla Naziemnych Zespołów Ratowniczo – Poszukiwawczych. W szkoleniu wzięły udział NZPR ze wszystkich Brygad Obrony Terytorialnej.

Na szkoleniu nie zabrakło więc również obsady Naziemnego Zespołu Ratowniczo-Poszukiwawczego 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kluczowym elementem szkolenia była pozoracja wypadku z udziałem śmigłowca. Wezwane zespoły NZPR miały za zadanie ustalić współrzędne miejsca katastrofy, odnaleźć poszkodowaną załogę oraz udzielić jej pierwszej pomocy, a także zgodnie z procedurą MEDEVAC nawiązać łączność radiową z podejmującymi rannych i tym samym wezwać transport medyczny. Warto wspomnieć, że w szkoleniu wzięła udział również „Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza” z Włocławka, która współpracuje ze służbami państwowymi podczas organizowanych przez nie akcji o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym.
Warto nadmienić, iż grupa ta dysponuje karetką terenową w postaci specjalnie przystosowanego i wyposażonego w medyczne oprzyrządowanie FORDA RANGER, a także łodzią pontonową BOMBARD C5 z echosondą oraz specjalistycznym sprzętem poszukiwawczym linowym i nurkowym. Podczas szkolenia zostały omówione również procedury i zasady działania Naziemnych Zespołów Ratowniczo-Poszukiwawczych oraz zapadły ustalenia co do sprzętu używanego podczas tego rodzaju akcji.

8.K-PBOT