NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nabór do włocławskiej Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej w dniu 1 marca 2023 roku ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs na 3 wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Komendy Straży Miejskiej we Włocławku, w sekretariacie w godz. od 8:00 do 14:00 lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek, w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 roku do godz. 10:00 włącznie. Chętnych do zapoznania się z warunkami przyjęcia do pracy w Straży Miejskiej, zapraszam do siedziby jednostki oraz na stronę BIP Straży Miejskiej: www.bip.strazmiejska.um.wlocl.pl

Informacja o osobach, które spełniły wymogi formalno-prawne i mogą przystąpić do konkursu nastąpi w dniu 7 kwietnia 2023 roku i zostanie ogłoszona na stronie BIP Straży Miejskiej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 9:00.

SM Włocławek