NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Terytorialsi z Bydgoszczy na „Marsie”.

W ramach Zgrupowania Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu kujawsko-pomorscy Terytorialsi uczestniczą w ćwiczeniu pk. MARS-23. Wspierają wojska operacyjne w prowadzeniu kontrolowanego ognia artylerii, wykorzystując bezzałogowe platformy latające FlyEye

Współdziałanie z artylerią poprzez wykrywanie i wskazywanie celów, określenie miejsca padania pocisków, przesyłanie korekt oraz ocena skutków uderzeń należy do głównych zadań Bezzałogowych Statków Powietrznych na współczesnym polu walki. – podkreśla inspektor bezpieczeństwa lotów 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze 8.K-PBOT już od kilku lat prowadzą wspólne działania z jednostkami operacyjnymi. W uwarunkowaniach współczesnego pola walki, wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń podstawą powodzenia w działaniach bojowych.

Tego typu współpraca skutkuje obopólnym pozytywnym efektem szkoleniowym dla ćwiczących oraz potwierdza rolę BSP jako istotnego czynnika zwiększającego efektywność innych środków walki w prowadzonych działaniach bojowych – dodaje inspektor bezpieczeństwa lotów 8.K-PBOT.

Bezzałogowe platformy latające znajdują się na wyposażaniu Brygady już od 2019 roku. Odpowiednio wcześniej nastąpiło szkolenie personelu. Obecnie operatorzy BSP wykonali już blisko 400 lotów. Terytorialsi aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz naszego województwa, jak i obronności RP.

8.K-PBOT