NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wypalanie osłon kabli

W dniu 13 lipca br. około godz. 15-ej strażnicy miejscy podjęli zgłoszoną przez mieszkańców interwencję z ulicy Zakręt. Do Dyżurnego Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta informując, że zaobserwowała mężczyznę, który wypala osłony kabli.

Foto: Straż Miejska we Włocławku
Foto: Straż Miejska we Włocławku
Foto: Straż Miejska we Włocławku

Po dojechaniu na miejsce interwencji, strażnicy miejscy ujawnili mężczyznę, który pozyskiwał metale kolorowe poprzez wypalanie osłon kabli w specjalnie do tego przygotowanym palenisku. Na podstawie przepisu art. 191 ustawy o odpadach za zabronione spalanie odpadów, oraz dodatkowo z art. 145 Kodeksu Wykroczeń za zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności, wobec 54 letniego mężczyzny zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku.

SM we Włocławku