NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 26.01.2021

Włocławek, dn. 26 stycznia 2021 r.

 • Potrzebny transport do punktu szczepień? Wystarczy zadzwonić Infolinia ds. transportu na terenie Miasta Włocławek: 54 414 44 15 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

  Z opcji podwiezienia na szczepienie mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę, a także osoby powyżej 70 roku życia nie posiadające możliwości, by samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

  Oto Punkty Szczepień na terenie Miasta Włocławek:

  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku, Przychodnia nr 1, ul. Kilińskiego 16, tel. 789 307 983;

  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku, Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104A, tel. 789 307 992;

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Żytniej”, ul. Łanowa 25, tel. 519 329 023;

  Prof-Med we Włocławku, ul. Toruńska 222, tel. 54 421 03 60;

  Punkt mobilny pobierania wymazu COVID-19, ul. Izabeli Zbiegniewskiej, tel. 695 305 817;

  Przychodnia na Plantach, ul. Planty 29, tel. 504 588 275;

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Amimed we Włocławku, ul. Wiejska 31, tel. 576 359 009;

  Przychodnia Lekarska Kolmed Sp. z o.o., ul. Pogodna 8, tel. 54 236 89 86;

  Centrum Diagnostyczno – Lecznicze „Barska”, ul. Barska 13, tel. 54 233 40 00;

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANNMED, ul. Ostrowska 27; tel. 54 413 58 00;

  Punkt szczepień utworzony został również w Kruszynie – jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek, ul. Szkolna 14, tel. 54 252 84 93.

  O transporcie na szczepienia i samej akcji szczepień przeciwko COVID-19 informujemy pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/16752/infolinia-dla-mieszkancow-nt-transportu-na-szczepienia-przeciwko-covid-19

  Polecamy również rządowy serwis: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 • W ramach rewitalizacji śródmieścia, przy Przedszkolu nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw Nowe miejsce aktywnej nauki, zabawy i rekreacji dla najmłodszych powstanie na terenie Śródmieścia. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi to jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

  Przedszkole nr 8 przy ul. Targowej 3 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, dlatego działanie zakładające zwiększenie atrakcyjności i dostępności placówki, a co za tym idzie, przyczynienie się do wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju i zwiększenia poziomu integracji społecznej mieszkańców tej części miasta w różnym wieku, zostało wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji.

  W założeniu, sensoryczny plac zabaw będzie dostępny dla podopiecznych PP nr 8, jak również, po godzinach pracy przedszkola, dla innych dzieci z tej części miasta. Wśród wyposażenia znajdą się nowe urządzenia zabawowe oraz muzyczne i edukacyjne tablice interaktywne, wspierające psychomotoryczny rozwój dzieci.

  Więcej na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przy_pp_nr_powstanie_sensoryczny_plac_zabaw_,1057.html

 • Włocławskie zabytki powalczą o miejskie dotacje Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Kwota zaplanowana do rozdysponowania w 2021 roku wynosi 400 000 zł.

  O wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 1 lutego do 3 marca 2021r.

  Najważniejsze informacje na temat udzielania dotacji i formularz wniosku wraz z objaśnieniami: https://bip.um.wlocl.pl/ua19-wniosek-o-udzielenie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-obiekcie-wpisanym-do-rejestru-zabytkow/

  Uchwała Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków: http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/112924/uchwala-nr-xxix-176_2020_1065228.pdf

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju 408 (IV piętro) lub pod nr tel. 54 414 42 95.

 • Kto znajdzie się w gronie „Ośmiu Wspaniałych”? Uczniowie mogą się już zgłaszać do wyjątkowego konkursu Prezydent Miasta Włocławek już po raz XI zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej (lokalnej i ogólnopolskiej).

  Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, a także podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów. Kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodych ludzi i dostarczanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu przeciwdziała agresji i uzależnieniom.

  Zgłoszenia do Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” będą przyjmowane do 12 lutego 2021 r. Swoje uczestnictwo/kandydaturę można zgłosić drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 bądź wrzucając do urny dostępnej przy wejściu do miejskiego ratusza z zaznaczeniem na kopercie „Ośmiu Wspaniałych” – Wydział Edukacji.

 • Konferencja online w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia 2021 r. w godz. 14.00 – 15.30 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza na konferencję pt. „Pamięć o zagładzie”.

  Będzie to konferencja online w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

  W programie konferencji między innymi:

  Jak uczyć o Holokauście- kilka dobrych praktyk – Anna Czerwińska, Kierowniczka Sekcji Edukacji Szkolnej i Rodzinnej w  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;

  Śladami Żydów kikolskich – o uczniowskim projekcie realizowanym w ramach programu Szkoła Dialogu – Ireneusz Bednorz, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Kikole;

  Wspomnienia spisane i opowiedziane – spotkanie po latach… – Victor Gutmann- Włochy/Izrael, Mirosław Piechotka – Dania, Michał Lewandowski – Polska.

  Informacja oraz szczegółowy program konferencji: http://www.kpcen.cen.info.pl/pamiec-o-zagladzie/

 • MOPR zachęca do lepienia bałwanków Oczywiście pod warunkiem, że zima jeszcze powróci. Organizator Społeczności Lokalnej Osiedla Południe zaprasza wszystkich mieszkańców, ale szczególnie osoby z osiedla „Południe”, do udziału w zimowym konkursie na najsympatyczniejszego bałwanka.

  Czasu na lepienie bałwanków jest jeszcze sporo – fotografie prac można nadsyłać do końca lutego 2021 na stronę Facebook „Południe  – nasza dzielnica, mała stolica”. Przesłane fotografie będą ocenione przez Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, MOPR we Włocławku.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2021r, a zwycięzcy otrzymają nagrody.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2686