NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 17.11.2009

Włocławek, dn. 17 listopada 2009 r.

 • Dzień Pracownika Socjalnego: będą gratulacje i podziękowania W najbliższy piątek o godz. 13.00 w sali nr 4 ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 rozpoczną się tegoroczne, włocławskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz miejskich instytucji opiekuńczych otrzymają branżowe wyróżnienia oraz listy gratulacyjne od Prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego.
 • Wojewódzkie laury dla włocławian Włocławianie znaleźli się w gronie laureatów konkursu o nagrody zarządu województwa dla najlepszych pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej. Są to: Iwona Kotuła – przewodnicząca stowarzyszenia „Oligo”, Bolesława Obałkowska – szefowa włocławskich „Amazonek”, dwuosobowy zespół Klubu Integracji Społecznej MOPR oraz sześcioro pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Zacisze” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu.
 • Uczniowie z europejskimi certyfikatami: włocławianin najlepszy Piotr Szczepański, uczeń Zespołu Szkół Technicznych, uzyskał najlepszy wynik na egzaminach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009. Projekt był realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Dziś o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 Piotr Szczepański przyjmie gratulacje i odbierze dyplom z rąk zastępcy prezydenta, Arkadiusza Horonziaka. Warto dodać, że projekt był realizowany w partnerstwie obejmującym wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gminę Unisław. Za koordynację projektu, wdrażanego od czerwca 2008 do listopada 2009, odpowiada Powiat Toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł – w tym 1.760.000 zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 240.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerów. Całkowita wartość naszego projektu to 179.648.00zł. W ramach przedsięwzięcia, szkoły zawodowe (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych) realizowały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – były to kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Aby poprawić bazę dydaktyczną objętych projektem szkół i stworzyć uczniom możliwość dostępu do najnowszych podręczników, do bibliotek szkolnych trafiły podręczniki i książki do nauki zawodu za łączną kwotę 39.483 zł – około 1100 pozycji. Szkolenie dla włocławskich uczniów przeprowadziła Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ( OFEK) z siedzibą we Wrocławiu. Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych uzyskało łącznie 86 uczniów włocławskich szkół zawodowych.
 • Radiosłuchacze pytają Prezydenta m.in. o budowę nowego basenu w mieście Na stronie internetowej www.wloclawek.pl/aktualnosci/12853_38549.html można posłuchać wczorajszej audycji emitowanej na antenie Radia Hit, w której prezydent Włocławka Andrzej Pałucki odpowiadał na pytania radiosłuchaczy. Przypominamy, że mieszkańcy miasta mogą zadawać Prezydentowi pytania za pośrednictwem m.in. Radia Hit. Dziennikarze rozgłośni radiowej czekają na wszelkie opinie pod numerem telefonu 054 233-72-72, w każdy wtorek po godz. 14.00. Przypominamy, że na tej samej stronie można również obejrzeć ostatnie programy emitowane w TV Kujawy pt.: „Zapytaj Prezydenta”. Ostatni dostępny odcinek wyemitowany został w TV 13 listopada br.

 • Jutro dokończenie sesji nt. rewitalizacji Jutro, tj. środa 18 listopada br. o godz. 15.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dokończenie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Włocławek. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.
 • Dyżur radnych Dziś (wtorek) dyżur pełnić będą radni z okręgu nr 2 (Kazimierza Wielkiego i Zawiśle). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22 a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy:  054  414 42 37.
 • Remont w „Elektryku” Przedsiębiorstwo Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjne „Przembud” sp. z o. o. z Włocławka przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na termomodernizację budynków warsztatowych i budynku basenu Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej oraz przebudowę ogrodzenia szkoły. Firma zaproponowała kwotę 1,06 mln zł. Wśród 6 ofert, jakie wpłynęły do magistratu, najwyższa opiewała na sumę 1,29 mln zł. W budynku zostaną wymienione okna i drzwi, wykonawca dokona także termomodernizacji dachu. Zostanie zamontowana nowa instalacja odgromowa, szkoła zyska nową elewację oraz ogrodzenie. Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 30 czerwca 2010 r.
 • Rozpoczęła się akcja „Zima” Z dniem 15 listopada br. rozpoczęła się, jak co roku w naszym mieście „akcja zima”, czyli okres zimowego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta. Akcja potrwa do 15 marca 2010 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. w konsorcjum z Firmą Inżynieryjno-Drogową „Drogtom” sp. z o.o. zajmować się będzie w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem. W okresie tym wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podejmowania akcji z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności (opady śniegu, śniegu z deszczem, marznącej mżawki)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych. Zobowiązany jest również do usuwania skutków gołoledzi i oblodzenia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kładek dla pieszych, natychmiast po wystąpieniu tych warunków oraz podejmować na bieżąco działania zapobiegawcze w celu przeciwdziałania występowaniu tych zjawisk. Zimowym utrzymaniem objęte są główne ciągi komunikacyjne miasta, po których odbywa się miejska komunikacja zbiorowa, ulice stanowiące połączenia komunikacyjne na osiedlach oraz dojazdy do szkół, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej.
 • Szkolna profilaktyka: jutro spotkanie w ratuszu Jutro ( środa, 18 listopada ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 rozpocznie się spotkanie dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych, zainteresowanych udziałem w realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego ukierunkowanego na przeciwdziałanie uzależnieniom. Program „PaT”, którego koordynatorami są: Komenda Miejska Policji i Urząd Miasta, będzie realizowany w czterech obszarach: prezentacja, działanie adresowane do młodzieży lub rodziców, edukacja oraz akcja.
 • Stopień Wodny Włocławek: zwiększony przepływ wód Jutro ( środa, 18 listopada ) od godz. 1.00 do 11.00, przez stopień wodny we Włocławku przepłynie więcej wody niż zwykle. Będzie to związane ze spływem w dół Wisły czterech lodołamaczy oraz kadłuba barki Centromostu Płock. Przewidywany przepływ wód będzie wynosił 1300 – 1400 metrów sześciennych na sekundę. Inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej apeluje jednak, by już dziś zachowywać ostrożność w realizowaniu prac i spływu jednostek Wisłą. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr. tel. 54 233 93 95 lub 609 811 099.

 • Poznaj smak Francji Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zaprasza na kolejną imprezę z cyklu „Wieczory Europejskie”, tym razem zatytułowaną „Poznaj smak Francji, czyli święto wina Beaujolais Nouveau”. W programie przewidzianych jest wiele atrakcji związanych tematycznie z Francją. Goście odbędą kulinarną podróż po francuskich regionach słynących z serów i wina, będą również mogli wysłuchać recitalu laureatów konkursu piosenki francuskiej. Dodatkową atrakcją będzie konkurs z nagrodami. Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają w czwartek, 19 listopada br. o godz. 18.00 do restauracji Toscania przy pl. Wolności 3/4.
 • MPWiK: przetarg Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę nawierzchni jezdni i chodników po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Włocławka. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa odbudowa nawierzchni dróg, jezdni i chodników po awariach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Włocławka. Technologię odbudowy nawierzchni określa każdorazowo Miejski Zarząd Dróg we Włocławku przy akceptacji zamawiającego. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 19.11.2009 r. do godz. 11.00. w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. Szczegółowe informacje o ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.mpwik.wloclawek.pl w dziale: Przetargi.
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej W czwartek, 19 listopada br. o godz. 13.00 w sali 302 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM. Porządek posiedzenia dostępny jest na stronie internetowej www.wloclawek.pl w dziale: Rada Miasta.