NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 16.11.2009

Włocławek, dn. 16 listopada 2009 r.

  • Podpisanie umowy z wykonawcą „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” Dziś, tj. 16 listopada br. o godz. 13.00 w sali nr 302 Urzędu Miasta nastąpi podpisanie umowy z firmą „Budizol” SA z Włocławka, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na budowę „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”. Włocławskie przedsiębiorstwo zaproponowało najniższą cenę – 18,93 mln zł. Przypomnijmy, iż kwoty, jakie podało pozostałych 4 oferentów wahały się od 23,02 mln zł do 26,29 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego oraz budowa nowego obiektu na potrzeby inkubatora. Przebudowany będzie także zjazd z drogi krajowej nr 1. Stojący przy ul. Toruńskiej budynek zmieni swoją funkcję z usługowo-produkcyjnej na biurową. Dodatkowo, w budynku zaprojektowano przestronny hol wejściowy, salę wykładową oraz restaurację. Na ww. terenie powstanie także nowy dwukondygnacyjny budynek o powierzchni netto 3,7 tys. m kw, w którym znajdzie się hala magazynowa. Obydwa obiekty zostaną ze sobą połączone.
  • Dziś, po przerwie, rusza duży basen Od dziś znów można korzystać z dużego basenu    w pływalni „Delfin” Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Chopina. Mały basen będzie czynny od 23 listopada. Obecnie jest napełniany wodą, która przez kilka dni musi się uzdatniać. Następnie woda basenowa przejdzie wszystkie niezbędne kontrole i pływalnia zostanie udostępniona dzieciom.
  • MZOZ kupuje sprzęt medyczny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej rozstrzygnął przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup, w formie leasingu finansowego, sprzętu medycznego dla przychodni nr 1 MZOZ. Placówka zostanie wyposażona w mammograf i dwa ultrasonografy. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm: Millenium Leasing Sp. z o.o. z Warszawy, która za cenę 346 111,19 zł brutto dostarczy aparaty usg oraz Konsorcjum VB Leasing SA Wrocław i TIMKO sp. z o.o. Warszawa, które za cenę 382 175, 67 zł brutto wyposaży placówkę w nowy mammograf.
  • Zmiany na Zielonym Rynku Konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Rembud” sp. z o. o. z Włocławka oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Torunia przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę Zielonego Rynku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Firmy zaproponowały kwotę 9,36 mln zł. Wśród 6 ofert, jakie wpłynęły do magistratu najwyższa opiewała na sumę 10,37 mln zł. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników, dróg, budowę fontanny oraz infrastruktury technicznej. Zmieniona zostanie całkowicie mała architektura i układ zieleni. Przyszły wykonawca przebuduje istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto na placu będzie zainstalowana iluminacja. Projekt budowlany, wykonawczy i specyfikacje techniczne dostępne są na witrynie internetowej www.wloclawek.pl/zamowienia. Inwestycja ma się zakończyć do 30 września 2010 roku. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7. „Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.
  • Numery kont bankowych na stronie W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=519 znajduje się wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta, z podziałem na rodzaj opłat. Petenci, którzy wolą swoje należności wpłacać np. za pośrednictwem przelewów elektronicznych, powinni odwiedzić tę stronę i skopiować odpowiedni numer konta. Przypominamy jednocześnie, iż kasy Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 czynne są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.45 – 15.30, we wtorki 7.45 – 16.00, a w piątki 7.45 – 15.00.
  • Można ubiegać się o dotacje PFRON Do końca listopada można składać wnioski o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pośredniczy Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski, a ostateczną decyzję podejmie zarząd województwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje prowadzące od co najmniej 2 lat działalność związaną z rehabilitacją, posiadające pozwolenie na budowę. Wsparcie mogą otrzymać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na budowę wind, podjazdów, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych oraz na remont budynków. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są na portalu www.kujawsko-pomorskie.pl
  • Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: teraz wypowiedzą się radni Do 6 listopada, Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM czekał na opinie, uwagi i sugestie związane z wytycznymi programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Swoje spostrzeżenia przekazały: Polski Czerwony Krzyż i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.  Kolejnym krokiem w procedurze przyjęcia dokumentu, będzie przedstawienie go na sesji Rady Miasta. O ostatecznym kształcie programu zdecydują rajcy.
  • MOPR zaprasza dziś rodziców zastępczych Dziś w Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR przy ul. Żytniej 58 rodzice zastępczy, niespokrewnieni ze swoimi wychowankami, będą mogli skorzystać z porad prawnych, socjalnych i pedagogicznych. Prawnik będzie dyżurował w godzinach 8.00 – 11.00, od godziny 16.00 do 19.00 będzie można porozmawiać z pracownikiem socjalnym, a w godzinach 16 00 – 19.00 z dyżurnym pedagogiem. Są to zajęcia, realizowane w ramach programu wsparcia niespokrewnionych rodzin zastępczych: „Zrozumieć dziecko”.  Telefon do Sekcji: 54 413 50 96.
  • Profilaktyka: Szkolenia dla pedagogów W dniach 23 – 24 – 25 listopada we włocławskim ratuszu odbędą się narady szkoleniowe dla pedagogów, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Podczas narad odbędzie się m.in. wykład poświęcony zjawisku uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zostanie także omówiona diagnoza lokalnych problemów alkoholowych. Zaplanowano również dyskusję na temat działań profilaktycznych realizowanych w szkołach, które mogą być finansowane ze środków budżetowych. W spotkaniach będą uczestniczyć pedagodzy z podstawówek, gimnazjów i szkół średnich.
  • Polskie smaki: gęsina mistrzów we Włocławku W ramach akcji „Gęsina na świętego Marcina”, do 22 listopada w najlepszych polskich restauracjach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Sopocie, a także we….Włocławku, można zjeść potrawy z gęsi. W elitarnym gronie siedemnastu gastronomicznych partnerów kampanii, znalazły się cztery lokale z miast województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i Włocławka. Nasze miasto reprezentuje restauracja hotelu „Młyn”. Kampania „Gęsina na świętego Marcina” jest współfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.