NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 18.11.2009

Włocławek, dn. 18 listopada 2009 r.

 • Dziś dokończenie sesji nt. rewitalizacji Dziś o godz. 15.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dokończenie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Włocławek. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.
 • Przebudowa „krajowej jedynki”: wybrano Inżyniera Kontraktu Konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o. o. z Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. ze Szczecina przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy przebudowie drogi krajowej nr 1. Konsorcjum zaproponowało kwotę 557,17 tys. zł. Funkcja Inżyniera kontraktu obejmie w szczególności zarządzanie i nadzór nad realizacją przebudowy ponad dwukilometrowego włocławskiego odcinka „krajowej jedynki”. Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie, nadzorowanie, rozliczanie i administrowanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją. Inżynier będzie pełnił swoje usługi przed rozpoczęciem robót, w trakcie trwania oraz w okresie gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych. Zamówienie będzie realizowane przez 69 miesięcy.
 • Uczelnie techniczne pomogą przedsiębiorcom 19 listopada br. (czwartek) o godz. 10.00, w pokoju nr 304 włocławskiego magistratu prezydent Włocławka Andrzej Pałucki podpisze list intencyjny z rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. nadzw. dr. hab. inż. Antonim Bukalukiem oraz rektorem Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku prof. zw. dr. hab. inż. Maciejem Woropayem. Miasto będzie ściśle współpracować z uczelniami w zakresie działań podejmowanych na rzecz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. Naukowcy z tych dwóch uczelni będą dzielić się wiedzą i doświadczeniami z młodymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości oraz będą wspierać doświadczonych menedżerów, którzy będą prowadzić firmy we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznym. Powstanie więc swego rodzaju platforma współpracy pomiędzy uczelnią, a przedsiębiorcami. Będzie ona obejmować takie dziedziny, jak: systemy transportowe, również te w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania, budownictwo, inżynierię środowiska, mechanikę, elektronikę, biotechnologię przemysłową i procesów chemicznych oraz projektowanie obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Szczegółowy zakres współpracy zostanie określony w treści porozumienia, które będzie zawarte w momencie funkcjonowania Inkubatora i Strefy.
 • Szkolna profilaktyka: dziś spotkanie w ratuszu Dziś o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 rozpocznie się spotkanie dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych udziałem w realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego ukierunkowanego na przeciwdziałanie uzależnieniom. Program „PaT” ( „Profilaktyka a Teatr” ), którego koordynatorami są: Komenda Miejska Policji i Urząd Miasta, będzie realizowany w czterech obszarach: prezentacja, działanie adresowane do młodzieży lub rodziców, edukacja oraz akcja. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi inspektor Grzegorz Jach z Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

 • Nowe samochody dla „Saniko” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” ogłosiło dwa przetargi na dostawę wywrotki oraz śmieciarki do zbierania odpadów stałych o pojemności 22 m sześć., z bramą do obsługi kontenerów KP-7. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.saniko.com.pl.
 • Przetargi MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozstrzygnie niebawem przetargi: na realizację imiennych kart żywnościowych oraz recept lekarskich dla klientów opieki społecznej w roku 2010. Obydwie formy świadczeń są refundowane przez MOPR. Realizacja recept odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Klienci będą zobowiązani razem z receptą przedstawić, wystawiony przez odpowiedniego pracownika socjalnego, wniosek o refundację leków. Natomiast artykuły żywnościowe, wszystkie oprócz alkoholu i wyrobów tytoniowych, będą wydawane w sklepie ogólnospożywczym na podstawie imiennej karty, stanowiącej bezgotówkową formę płatności.
 • Należności rozłożone na raty 30 wniosków o rozłożenie na raty należności pieniężnych oraz odroczenie terminu zapłaty, rozpatrzył w okresie od 21 września do 26 października br. Wydział Gospodarki Lokalowej UM. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
 • Drugi stopień wodny na Wiśle – dziś konferencja Jakie są problemy oraz stan zagospodarowania dolnej Wisły na odcinku Włocławek – Ciechocinek, jakie korzyści dla regionu przyniesie budowa drugiej zapory na Wiśle – na te i inne pytania odpowiedzą naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na konferencji we Włocławku. Spotkanie pod hasłem „II stopień wodny na Wiśle – szansa, zagrożenie czy konieczność” odbędzie się dziś, tj. 18 listopada br. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Konferencja ma na celu promowanie idei budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka oraz zaprezentowanie lokalnej społeczności korzyści dla środowiska, jakie przyniesie budowa zapory. Podczas spotkania referaty wygłoszą między innymi wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk prof. Wojciech Majewski oraz dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Zygmunt Babiński. Prelegenci poruszą zagadnienia związane z oddziaływaniem drugiego stopnia na Wiśle na środowisko. Zaprezentują konieczność wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także omówią możliwość uruchomienia drogi wodnej E 40 oraz wykorzystanie zbiorników wodnych dla turystyki. Podczas konferencji zostanie podpisany list intencyjny dotyczący promocji idei budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle. Podpisy złożą marszałek Piotr Całbecki i prezes zarządu Energi SA, Mirosław Bieliński. Więcej informacji o konferencji na portalu www.drugistopiennawisle.pl.
 • Warsztaty dla rodzin zastępczych Dziś w godzinach 15.30 – 17.30 w Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR przy ul. Żytniej odbędą się warsztaty dla rodzin, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Tel. do sekcji: 54 413 50 96.
 • Nowy sprzęt komputerowy dla Urzędu Firma „Logon” S.A. z Bydgoszczy przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Firma wyceniła usługę na kwotę 125,69 tys. zł.  Wykonawca dostarczy serwer, 6 stacji roboczych, 16 monitorów LCD, płaski skaner formatu A3, 2 kolorowe drukarki atramentowe formatu A3, 6 zasilaczy awaryjnych UPS, 10 kompletów baterii do zasilaczy awaryjnych, 9 pamięci przenośnych, 5 pamięci RAM oraz sprzęt i okablowanie sieciowe, a także 6 licencji aplikacji biurowych.
 • Oferta MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że posiada w sprzedaży mieszankę popiołowo – żużlową. Cena za 1 tonę wynosi 14 zł netto. Nabywcami mieszanki popiołowo – żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami uprawnieni odbiorcy posiadający stosowne decyzje administracyjne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, bez obowiązku posiadania decyzji administracyjnych, na ich własne potrzeby. W sprawie zakupu mieszanki należy kontaktować się z Działem Logistyki, tel. 501 32 76 73.
 • Jest już znany regulamin mikołajkowego mitingu lekkoatletycznego Na stronie www.szswloclawek.republika.pl został zamieszczony regulamin tegorocznego, halowego mikołajkowego mitingu lekkoatletycznego, w którym będą brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, z roczników 1994 – 1999. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 1 grudnia br., na indywidualnych kartach startowych na adres: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VECTRA-DGS”, al. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek, fax 54/4132339, e-mail: vectrawloc@interia.pl lub wrzucać do skrzynki pocztowej, usytuowanej na I piętrze w małej hali sportowej OSiR. Mikołajkowy miting lekkoatletyczny, organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Vectra – DGS” oraz Urząd Miasta, odbędzie się 3 grudnia br. w Hali Mistrzów.
 • „Zarządca”: przetarg Na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl w dziale: Przetargi, dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu: „Ocieplenie całego budynku, wymiana okienek piwnicznych, okien na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynku, remont wiatrołapów oraz malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej 7 we Włocławku”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: ocieplenie budynku, malowanie elewacji, wymianę okien, drzwi, remont wiatrołapów, malowanie klatek schodowych, balustrad, skrzynek energetycznych, grzejników, malowanie tynków wewnętrznych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy składać do 23.11.2009 r. do godz. 8.30 w siedzibie spółki przy ul. Ptasiej 2a we Włocławku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 • XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury informuje, że złożono wniosek do Fundacji o utworzenie Sztabu XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy WOEiPK. Finał odbędzie się 10 stycznia 2010 r., a cały dochód uzyskany w zbiórce publicznej po raz drugi przeznaczony zostanie na leczenie dzieci ze schorzeniami onkologicznymi. Okazało się, że zebrana w ubiegłym roku kwota była niewystarczająca. Zabrakło niestety środków na zakup nowoczesnego sprzętu dla klinik onkologicznych takich jak np. tomografy komputerowe czy aparaty do neuronawigacji, które pozwalają na bardzo precyzyjne zdiagnozowanie położenia guza i następnie jego bezpieczne zoperowanie. W Polsce istnieje kilkanaście centrów onkologii dziecięcej. Niestety nie są one dostatecznie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia. Ambicją Fundacji jest stworzenie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc w Polsce (po kilka w każdym województwie), gdzie będzie można dokonać specjalistycznej diagnostyki i rozpocząć leczenie. Środki zebrane podczas XVII Finału pozwoliły wyposażyć 60 pracowni radiologicznych w całej Polsce w nowoczesne aparaty USG, ultrasonografy, pracownie rezonansu magnetycznego oraz zestawy anestezjologiczne dla dzieci, aby badania przebiegały w bezpiecznym znieczuleniu. W styczniu przyszłego roku będzie miała miejsce kolejna zbiórka.