NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 05.02.2021

Włocławek, dn. 5 lutego 2021 r.

 • Włocławianie dobrze oceniają budżet obywatelski Znamy wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej ostatniej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO 2021). Mieszkańcy pozytywnie oceniają nie tylko całą procedurę, ale i poszczególne jej etapy. Na pytanie o ocenę kolejnych etapów WBO w podziale na 5 możliwych odpowiedzi, najczęściej wybierana jest „Zdecydowanie pozytywnie”.

  85 ankietowanych czynnie brało udział w minionych edycjach budżetu obywatelskiego poprzez głosowanie na wybrane projekty, jak i przez złożenie własnych propozycji do budżetu.

  Na pytanie o ocenę podziału na trzy kategorie – ogólnomiejską, instytucjonalną i zieloną, ankietowani aż 60 razy udzielili odpowiedzi jednoznacznie aprobujących tę formułę podziału kategorii, jak również przypisanych kwot, co potwierdza liczba poparcia przez 53 włocławian biorących udział w badaniu.

  Ankieta była anonimowa, wzięła w nim udział taka sama liczba kobiet i mężczyzn i cieszyła się największym zainteresowaniem wśród włocławian w grupie wiekowej od 31 do 55 roku życia.

  Wyniki badania oznaczają, że powstała w wyniku analiz i wsłuchiwania się w głos mieszkańców przyjęta formuła ostatniej edycji budżetu obywatelskiego, cieszyła się dużym poparciem.

  Dziękujemy za celne uwagi i spostrzeżenia, które będą brane pod uwagę przy konstruowaniu zapisów tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

 • Projekt „Pod biało-czerwoną”. Włocławek uzyskał dużo głosów Jak już informowaliśmy, na stronie gov.pl/web/bialoczerwona została opublikowana lista gmin, które spełniły warunki określone w regulaminie projektu i zakwalifikowały się do finałowego etapu projektu: „Pod biało-czerwoną”. Przypomnijmy: projekt związany jest z realizacją zakupu i montażu masztów z biało-czerwonymi flagami.

  Nasze miasto uzyskało 1201 głosów poparcia przy 1000 wymaganych, co stanowi 120% wymaganych głosów.

 • Wiosną, ulice Polna i Zielna będą wygodniejsze dla spacerowiczów i rowerzystów Przebudowa ul. Polnej i Zielnej dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego, który powstanie na odcinku od ul. Barskiej do posesji nr 68 przy ul. Zielnej.

  W zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, wchodzi przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, pojawi się też nowa zieleń drogowa oraz stojaki rowerowe.

  W maju 2021 realizacja zadania powinna się zakończyć. Przebudowę zrealizuje, wyłonione przez miasto w przetargu, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

 • Kto może zostać rachmistrzem spisowym. Trwa nabór kandydatów Dnia 1 lutego 2021 r. ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). Nabór będzie trwał do 9 lutego 2021 r. Dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydaci będą musieli wziąć udział w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w Zarządzeniu nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-272021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-prac-spisowych-w-ramach-narodowego-sp/

 • Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu W specjalnej zakładce, funkcjonującej pod adresem: https://www.gov.pl/web/zweryfikuj-numer/weryfikacja można znaleźć wszystkie numery kontaktowe, pod którymi udzielane są informacje na temat koronawirusa i szczepień przeciw COVID-19. Numery telefonów są pogrupowane w zależności od tematu rozmowy – np. szczepień, kwarantanny, obsługi technicznej aplikacji „Kwarantanna Domowa”.

  Dbajmy o swoje bezpieczeństwo – korzystajmy ze sprawdzonych danych kontaktowych. Oprócz specjalnych numerów telefonów i infolinii, odpowiedzi na nurtujące pytania można znaleźć na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawrus oraz www.gov.pl/szczepimysie . Polecamy.

 • Urząd Marszałkowski zapowiada inwestycje we włocławskim szpitalu Marszałkowskie lecznice przygotowują się do nowych, znaczących inwestycji – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl. Inwestorem jest działająca w imieniu samorządu województwa spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (KPIM).

  Nowy sprzęt i wyposażenie za blisko 12 mln złotych, które KPIM kupuje dla włocławskiego Szpitala Specjalistycznego, pojawią się w placówce jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku, ale kierownictwo tej placówki już myśli o budowie nowego skrzydła, które pomieści szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny i łóżkowe oddziały zabiegowe, a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Trwa obecnie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót.

  Profil oferowanych przez szpital usług medycznych wzbogacony zostanie wkrótce o zakład opiekuńczo-leczniczy, na którego potrzeby powstanie nowy budynek. W grudniu 2020 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, który ma na jej opracowanie 12 miesięcy.

  Pełna informacja o inwestycjach w marszałkowskich lecznicach: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36751-inwestycje-w-marszalkowskich-lecznicach

 • Darmowa aplikacja „Zaszczepieni” już do pobrania Każdy, kto otrzyma drugą dawkę szczepionki, będzie mógł pobrać na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel kod QR, w którym zapisana będzie informacja o przebytym szczepieniu. Kod będzie miał datę ważności. O wydruk kodu QR można również poprosić punkt szczepień.

  Aplikacja mobilna „Zaszczepieni” umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.

  Aplikacja działa offline, a połączenia z Internetem potrzebuje jedynie w przypadku aktualizacji programu.

  Więcej na ten temat: https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek/darmowa-aplikacja-zaszczepieni-juz-do-pobrania

 • Browar B. poleca wystawę on-line: „Odblask Tajemnicy” W dniach od 5 lutego do 6 marca 2021 roku wystawa „Odblask Tajemnicy” jest prezentowana w Galerii Sztuki „Suszarnia” w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wersję on-line ekspozycji można oglądać na stronie www.ckbrowarb.pl.

  „Odblask Tajemnicy” to prezentacja artystyczna poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ekspozycja jest głęboką modlitwą 12 artystów, nawiązującą do wartości zaczerpniętych z Pisma Świętego, a także nauk św. Jana Pawła II. Pokazane są na niej obrazy czołowych, polskich malarzy nurtu chrześcijańskiego. Liczba twórców, biorących udział w wystawie, dla których wiara i religia są bardzo ważne, symbolizuje 12 apostołów. W prezentowanych pracach został podjęty temat religijności, mistycznego odczuwania świata oraz indywidualnego rozumienia biblijnych tekstów. W wystawie udział biorą: Karol Bąk, Andrzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz i Krzysztof Wiśniewski.

  Organizatorami wystawy są: Stefan Kukowski – Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława oraz artyści: Marcin Kołpanowicz i Jarosław Kukowski.

  Dzięki mecenasowi wystawy, Fundacji Orlen, oraz partnerowi – Firmie Tauron ekspozycja, pomimo niesprzyjającego czasu pandemii, gościła w wielu galeriach w kraju i za granicą. Wydany został również piękny, towarzyszący wystawie album oraz płyta CD z poematem muzycznym Grzegorza Klimczaka do słów Karola Wojtyły.

  Pełna informacja na ten temat: https://ckbrowarb.pl/odblask-tajemnicy-odpowiedz-na-list-jana-pawla-ii-do-artystow/