NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 04.02.2021

Włocławek, dn. 4 lutego 2021 r.

 • Od dziś zamknięta ul. Piwna Już dziś, tj. w czwartek 4 lutego 2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu oraz utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ul. Piwnej. Ma to związek z realizacją inwestycji pn. Piwna woonerfem/przebudowa ul. Piwnej.

  W pasie drogowym ul. Piwnej będą utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego oraz pieszego, wyłączając dojście do hotelu Riverside ul. Piwnej, na odcinku od ul. Wyszyńskiego do wjazdu na teren przystani OSiR.

  Dodatkowo przy pracach na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – Piwna, wykonawca robót będzie je prowadził w sposób zachowujący przejazd ul. Wyszyńskiego przez połowiczne zamknięcie jezdni i ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych sygnalistów.

  Utrudnienia w ruchu mają potrwać do końca maja 2021 r.

 • 3 Maja woonerfem. Trwa procedura konkursu Ulica 3 Maja będzie drugą, po ul. Piwnej przestrzenią, w obrębie której powstanie tzw. woonerf, czyli obszar łączący funkcje ulicy, deptaka i miejsca odpoczynku dla mieszkańców. W grudniu 2020 r. Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”.

  Zgodnie z harmonogramem, do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 ratusz będzie czekał na prace konkursowe.

  Koncepcja musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów, na zasadzie równości z innymi osobami. Jako inspirację i materiał pomocniczy, uczestnicy konkursu powinni potraktować prace wyłonione w konkursie studenckim na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku.

  Wyniki konkursu poznamy w maju 2021.

  Szczegółowe materiały dotyczące konkursu są dostępne pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-obej/

 • Projekt „Pod biało-czerwoną”. Włocławek będzie miał swój maszt Na stronie www.gov.pl/web/bialoczerwona została opublikowana lista gmin, które spełniły warunki określone w regulaminie projektu i zakwalifikowały się do finałowego etapu projektu: „Pod biało-czerwoną” Przypomnijmy: projekt związany jest z realizacją zakupu i montażu masztów z biało-czerwonymi flagami.

  Włocławek uplasował się na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, z 650 głosami poparcia przy 100 wymaganych.

  Więcej informacji w komunikacie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/wyniki-glosowaniaonline/?fbclid=IwAR3EGep1X0zetTDHXrYnPkygGSyU3vkk0x7IHOJx7zyWV2PMg8Ml8d9j3y4

 • Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Warto skorzystać Organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).

  Działania mogą być realizowane w czterech obszarach tematycznych: Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska), Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

  Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

  Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca 2021 r.

  O Programie Aktywni Obywatele informuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2021/01/startuje-program-aktywni-obywatele/

 • Akcja honorowego krwiodawstwa Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 4 lutego 2021 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi. Akcja odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

  Organizatorzy przypominają, że krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Aby wziąć udział w akcji, należy posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość – ze zdjęciem i numerem PESEL.

 • Wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

  Wnioski można składać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informacje w formie tabeli: z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz – tam gdzie pomoc ma formę świadczenia – na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

  Szczegółowy materiał na ten temat: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/2749970

 • MPWiK informuje o realizowanych projektach i planach na 2021 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało informację o tym, iż w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

  Około 25% wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

  W 2021 r. miejska spółka planuje:

  –  zakończenie modernizacji magistrali wodociągowej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkami sieci rozdzielczej i połączeniami, wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, przeprowadzenie modernizacji i wymiany sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Świętego Antoniego, Reymonta, Jesionowa, Orla, Bojańczyka, Chopina/Warszawska,

  –  wykonanie modernizacji i przebudowy magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina również, że w latach 2015-2020 zrealizowało zadania w następującym zakresie:

  – wymiana i przebudowa magistral i sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości ponad 12 km wraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna, Kilińskiego, Plac Wolności i Dziewińska oraz wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,

  – rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek. Zakres rzeczowy zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

  Pełna informacja na temat przedsięwzięć MPWiK: https://mpwik.wloclawek.pl/news,mpwik_realizuje_projekt_unijny_w_zakresie_infrastruktury_wodociagowej_,66.html