NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 08.02.2021

Włocławek, dn. 8 lutego 2021 r.

 • Wspierajmy naszych. „1% zostawiam we Włocławku” Jak przekazać 1% podatku? Kto może dać organizacji pożytku publicznego 1%? Jakie organizacje mogą przyjmować wpłaty z 1%? Odpowiedzi na te, i inne ważne pytania dotyczące kampanii: „1% zostawiam we Włocławku” można znaleźć na stronie: https://cop.wloclawek.pl/1-procent-podatku/

  Warto pamiętać, że przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz włocławian. Ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne… Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Włocławka i nas samych. To przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej – między innymi w ten sposób budujemy naszą lokalną tożsamość.

  1% to nie tylko największe Organizacje Pożytku Publicznego. We Włocławku jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie – po sąsiedzku.

  Wykaz organizacji pożytku publicznego we Włocławku: https://cop.wloclawek.pl/1-procent-podatku/

 • Ulice: Leśna i Graniczna do przebudowy Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Chodzi o ulicę Graniczną na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 obręb 0002 Rybnica do ulicy Leśnej (około 457 m) oraz o ulicę Leśną na odcinku od ulicy Granicznej.

  Dokumentacja będzie musiała zawierać między innymi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i dokumentację geotechniczną oraz projekt stałej organizacji ruchu.

  Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz z rozbudową trójwlotowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Graniczną.

  Zgodnie z zapisami specyfikacji, dokumentacja miałaby powstać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa etap postępowania ofertowego, ratusz czeka na zgłoszenia zainteresowanych wykonawców.

 • Dotacje do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 23 lutego odbędzie się kolejny dyżur informacyjny W Urzędzie Miasta Włocławek odbywają się dyżury informacyjne dotyczące systemu miejskich dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Warto zarezerwować czas na wtorek 23 lutego 2021 r., jeśli ktoś jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym takiej nieruchomości.

  Informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 15:00-17:00 do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (budynek B, parter, stanowisko WGMK w Biurze Obsługi Mieszkańców).

  Przypomnijmy: dotacje mogą zostać udzielone na roboty budowlane związane z remontem lub przebudową oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich wysokość, w zależności od wybranego programu (Inwestycja z klasą, Remont krok po kroku, Witryna+, Historia się opłaca) może wynieść do 50% nakładów koniecznych.

  Od 2019 r. wsparto w ten sposób roboty lub prace w 14 nieruchomościach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji na łączną kwotę 2,2 mln zł.

  Obecnie trwa nabór wniosków na roboty lub prace zaplanowane na 2021 rok. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 1,5 mln zł. Dokumenty można składać do 8 marca 2021.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przyjdz_na_dyzur_poswiecony_dotacjom_do_remontu_w_ssr_,1065.html

 • Program profilaktyczny raka jelita. Włocławianie mogą bezpłatnie i bez rejonizacji skorzystać z kolonoskopii Jeszcze ponad 11 tysięcy mieszkańców regionu będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach marszałkowskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Zgłoszenia na badania przyjmuje siedemnaście wybranych w konkursie placówek medycznych w całym województwie, w tym placówki działające we Włocławku.

  Ten program profilaktyczny ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego u osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej, tj. osób w wieku 50-65 lat, a także młodszych, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia.

  We Włocławku, kolonoskopię w ramach programu wykonują: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Wienieckiej oraz Centrum Diagnostyczno-Lecznicze przy ul. Królewieckiej.

  Szczegółowa informacja na ten temat, w tym wykaz placówek w poszczególnych miastach regionu: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36766-zrob-kolonoskopie-bezplatnie-i-bez-rejonizacji

 • Do 9 lutego trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Jest to nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). Nabór będzie trwał do 9 lutego 2021 r. Dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w Zarządzeniu nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-272021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-prac-spisowych-w-ramach-narodowego-sp/

 • Już 12 lutego odbędzie się webinarium pt. „Szkolenia dla MŚP” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Szkolenia dla MŚP”. Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

  Organizatorzy informują:

  Będzie to wyjątkowa okazja do poznania szczegółów dwóch projektów szkoleniowych, bowiem do udziału w webinarium zaprosiliśmy osoby realizujące projekty. Omówią zasady ubiegania się o dofinansowania oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Rekrutacje do projektów już wkrótce, jest to więc dobry czas na zastanowienie się nad własnymi potrzebami, również w kontekście trwającej epidemii i zmian jakie w firmach następują.

  W szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich mogą wziąć udział właściciele oraz kadra zarządzająca firm. Nabyte umiejętności mogą być impulsem do nowoczesnych zmian np. w organizacji firmy, podziału zadań i kompetencji.   Są też środki na szkolenia podwyższające umiejętności zawodowe pozostałych pracowników. Co ważne, szkolenia dobierane są do potrzeb firm.

  Program dostępny jest pod adresem: http://mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/spotkania_konferencje/2021_02_12%20Wloclawek/program%2012.02.2021.pdf

  Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego http://mojregion.eu/index.php/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy-502 i uzyskanie potwierdzenia.

  Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

  W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny 54 235 67 12.

  Zapowiedź! Kolejne spotkanie już wkrótce! Skierowane będzie do osób niepracujących  30+ planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. Tel. 54 235 67 12. Zawiadomimy Cię o terminie spotkania! Serdecznie zapraszamy!

 • Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje Odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji – informuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej.

  Tematem przewodnim były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Rada zaopiniowała przedłożony dokument pozytywnie.

  Włocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Włocławka. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Kolejne posiedzenie Rady planowane jest na 11 lutego 2021 r.

  Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2021/02/mrdpp-zaopiniowala-projekt-waznego-dla-mieszkancow-miasta-programu/

 • Kuratorium opublikowało informacje o naborze do szkół średnich Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

  Szczegółowa informacja na ten temat: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9959