NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Celuloza

Pamiątka z Celulozy

12 kwietnia 1897r. bracia Marks i Izydor Cassirerowie zakupili teren przy ul. Łęgskiej. Rozpoczęto budowę fabryki, której uruchomienie nastąpiło pod koniec 1899r. W pierwszym etapie budowy wyposażono fabrykę w 3 warniki o pojemności 96. m’3 oraz 1 o poj. 110,8 m’3, 2 rębaki, wieżę absorpcyjną, 4 bielniki, 2 maszyny odwadniające i chlorownię.

 • 1899 – uruchomienie fabryki (niektóre źródła błędnie podają 1896r.)
 • 1912 – rozpoczęcie budowy kolektora ściekowego
 • 1913-1914 – instalacja warników V i VI i turbiny o mocy 400kW
 • 1912 – rozpoczęcie budowy kolektora ściekowego
 • 1913-1914 – instalacja warników V i VI i turbiny o mocy 400kW
 • 1916 – ukończenie budowy kolektora ściekowego (2,7km) i przekazanie go na własność miastu
 • 1918 – ukończenie budowy bocznicy kolejowej
 • 1925 – budowa warników VII i VIII o poj. 158 m^3 każdy oraz kotła parowego „Garbe”
 • 1926 – instalacja dwóch nowych rębaków i budowa czterech wież absorbcyjnych
 • 1927 – instalacja pieca obrotowego do spalania siarki oraz trzech kotłów parowych
 • 1928 – instalacja turbogeneratorów o mocach 1000 i 2000kW w miejscu maszyn parowych.
 • 1929 – przebudowa bielarni
 • 1930 – uruchomienie ścieralni, filtrów wodnych, przeniesienie maszyny celulozowej do nowej hali i oddanie do użytku sortowni masy celulozowej
 • 1935 – instalacja warnika IX o poj. 158 m3, budowa pieca pirytowego 5, uruchomienie turbogeneratora o mocy 6000kW łącznie z 4 kotłem parowym i kominem o wys. 105m, budowa kompleksu maszyny papierniczej 4
 • 1937 – instalacja sposobem gospodarczym maszyny papierniczej 5 do produkcji papieru pakowego i przemysłowo-technicznego
 • 1947 – oddanie do użytku nowego warsztatu elektrycznego i odlewni
 • 1952 – bunkry węglowe z suwnicą bramową i urządzeniem nawęglającym
 • 1954 – oddanie do użytku bielarni
 • 1955 – instalacja warników X i XI o poj. 150 m3 każdy
 • 1957 – kompleks obiektów maszyny papierniczej 6
 • 1965 – powstanie wytwórni celulozy słomowej oraz budynku wydziału gospodarki wodnej
 • 1968 – budowa stacji wyparnej do zatężania ługu posiarczynowego
 • 1972 – budowa oddziału ciągłego mycia masy celulozowej
 • 1973 – instalacja warników XII i XIII z blachy platerowanej o poj. 180 m^3 każdy
 • 1974 – modernizacja maszyny papierniczej 5
 • 1978 – powstanie magazynu kwasu warzelnego, montaż dwóch zeszyciarek
 • 1980 – modernizacja placu drzewnego (zmechanizowanie placu, budowa oddziału korowania drewna, rębalni, składowiska i silosów zrębków) oraz budowa stacji kolejowej Wschód
 • 1982 – kotłownia do spalania kory
 • 1985 – wymiana warnika III na warnik z blachy platerowanej o poj. 180 m3, modernizacja maszyny papierniczej 6 oraz instalacja automatu do produkcji zeszytów szkolnych (WILL 3)
 • 1986 – modernizacja toru dojazdowego 101, oddanie do użytku stacji paliw
 • 1987 – uruchomienie instalacji do propagacji drożdży w spirytusowni, modernizacja sortowni oraz instalacja zbiornika magazynowego zatężonego ługu o poj. 1000 m3
 • 1988 – instalacja zbiornika magazynowego 2 zatężonego ługu o poj. 1000 m3, turbozespołu TP6/6 nr f.55, wybudowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV
 • 1989 – modernizacja układów elektro-energetycznych, przebudowa maszyny papierniczej 2 do produkcji papieru toaletowego oraz utworzenie oddziału przetwórstwa papieru toaletowego MP 2

Powyższe informacje pochodzą ze strony www.celuloza.com.pl

Pozostałość po celulozie