NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wykopaliska archeologiczne prowadzone przez MZKiD we Włocławku

Od 2002 roku archeolodzy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku eksplorują stanowisko archeologiczne odkryte w 1990 r. w miejscowości Kołat – Rybniki na ziemi dobrzyńskiej.

W latach 2002-2009 na powierzchni ok. 4000 m² przebadano cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich I-II w. n.e., cmentarzysko kultury łużyckiej sprzed ok. 1000 lat p.n.e., osady kultury trzcinieckiej z ok. 1500-1300 lat p.n.e., dwa groby kultury pomorskiej (kultury grobów kloszowych) z okresu lateńskiego – ok. 400 lat p.n.e.

W 2010 roku badania prowadzone są w sierpniu. Eksplorowana jest osada wczesnośredniowieczna z końca X-XI w. Na powierzchni ok. 500 m² stwierdzono obecność wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej z dużą ilością bardzo interesującego materiału, głównie ceramicznego oraz 14 bliżej nieokreślonych obiektów jamowych. Dotychczasowe rozpoznanie osadnictwa wczesnopolskiego w najbliższej okolicy wskazuje na to, że badana osada jest najprawdopodobniej tylko jednym z członów większej osady o charakterze rozproszonym, co determinuje urozmaicona rzeźba terenu.

W latach 2002-2009 badania prowadzono z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w 2010 roku kontynuowane są w oparciu o fundusze Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wyniki badań wskazują na to, że jeszcze wiele interesujących zabytków archeologicznych kryje ziemia kołacka, dlatego planuje się kontynuację badań w najbliższych sezonach wykopaliskowych.