Opublikowano: pt, Sie 20th, 2010

Wykopaliska archeologiczne prowadzone przez MZKiD we Włocławku

Od 2002 roku archeolodzy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku eksplorują stanowisko archeologiczne odkryte w 1990 r. w miejscowości Kołat – Rybniki na ziemi dobrzyńskiej.

W latach 2002-2009 na powierzchni ok. 4000 m² przebadano cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich I-II w. n.e., cmentarzysko kultury łużyckiej sprzed ok. 1000 lat p.n.e., osady kultury trzcinieckiej z ok. 1500-1300 lat p.n.e., dwa groby kultury pomorskiej (kultury grobów kloszowych) z okresu lateńskiego – ok. 400 lat p.n.e.

W 2010 roku badania prowadzone są w sierpniu. Eksplorowana jest osada wczesnośredniowieczna z końca X-XI w. Na powierzchni ok. 500 m² stwierdzono obecność wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej z dużą ilością bardzo interesującego materiału, głównie ceramicznego oraz 14 bliżej nieokreślonych obiektów jamowych. Dotychczasowe rozpoznanie osadnictwa wczesnopolskiego w najbliższej okolicy wskazuje na to, że badana osada jest najprawdopodobniej tylko jednym z członów większej osady o charakterze rozproszonym, co determinuje urozmaicona rzeźba terenu.

W latach 2002-2009 badania prowadzono z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w 2010 roku kontynuowane są w oparciu o fundusze Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wyniki badań wskazują na to, że jeszcze wiele interesujących zabytków archeologicznych kryje ziemia kołacka, dlatego planuje się kontynuację badań w najbliższych sezonach wykopaliskowych.

MartinezFilm

Informacje

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Piknik wojskowy „Wierni Polsce”

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Piknik wojskowy „Wierni Polsce” została wyłączona

Włocławianie korzystają z miejskich rowerów

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Włocławianie korzystają z miejskich rowerów została wyłączona

Archiwa