Opublikowano: pt, Sie 20th, 2010

Wykopaliska archeologiczne prowadzone przez MZKiD we Włocławku

Od 2002 roku archeolodzy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku eksplorują stanowisko archeologiczne odkryte w 1990 r. w miejscowości Kołat – Rybniki na ziemi dobrzyńskiej.

W latach 2002-2009 na powierzchni ok. 4000 m² przebadano cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich I-II w. n.e., cmentarzysko kultury łużyckiej sprzed ok. 1000 lat p.n.e., osady kultury trzcinieckiej z ok. 1500-1300 lat p.n.e., dwa groby kultury pomorskiej (kultury grobów kloszowych) z okresu lateńskiego – ok. 400 lat p.n.e.

W 2010 roku badania prowadzone są w sierpniu. Eksplorowana jest osada wczesnośredniowieczna z końca X-XI w. Na powierzchni ok. 500 m² stwierdzono obecność wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej z dużą ilością bardzo interesującego materiału, głównie ceramicznego oraz 14 bliżej nieokreślonych obiektów jamowych. Dotychczasowe rozpoznanie osadnictwa wczesnopolskiego w najbliższej okolicy wskazuje na to, że badana osada jest najprawdopodobniej tylko jednym z członów większej osady o charakterze rozproszonym, co determinuje urozmaicona rzeźba terenu.

W latach 2002-2009 badania prowadzono z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w 2010 roku kontynuowane są w oparciu o fundusze Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wyniki badań wskazują na to, że jeszcze wiele interesujących zabytków archeologicznych kryje ziemia kołacka, dlatego planuje się kontynuację badań w najbliższych sezonach wykopaliskowych.

MartinezFilm

Informacje

ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile

17 października 2019, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile została wyłączona

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

Archiwa