Opublikowano: wt, Lip 9th, 2019

Wiadomości z magistratu 09.07.2019

Włocławek, dn. 9 lipca 2019 r.

 • Włocławski Budżet Obywatelski 2020. Czekamy na projekty mieszkańców Projekty zadań mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu) bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

  Urny są wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

  Formularze zgłoszenia projektu są wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony http://www.wloclawek.pl/ oraz https://bo.wloclawek.eu/

  Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

  Na realizację projektów wyłonionych w procedurze WBO na rok 2020 łączna pula środków wynosi 4.000.000 złotych (maksymalna wartość dla pojedynczego projektu – 1.000.000 złotych).

  Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2912019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-24-czerwca-2019-r-w-sprawie-wloclawskiego-budzetu-obywatelskiego-na-rok-2020

 • Dziś pierwsze z cyklu spotkań dotyczących mikrograntów Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dotyczący realizacji “Programu wsparcia projektów lokalnych”, w ramach którego udzielaną są mikrogranty na organizację wydarzeń w obszarze rewitalizacji.

  Realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 projekt skierowany jest do nieformalnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji.

  Do tej pory wsparcie finansowe zostało udzielona na organizację takich działań jak podwórkowe kino plenerowe, projekt skierowany do seniorów, akcje związane z sadzeniem kwiatów i zagospodarowaniem terenów wokół SP 3, impreza z okazji Dnia Kobiet, a także budowa pierwszego parkletu we Włocławku.

  Celem “Programu wsparcia inicjatyw lokalnych” jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

  Szczegóły Programu będzie można poznać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Zapraszamy we wtorki: 9, 16, 23 i 30 lipca w godz. 16:00-17:00.

 • Planujesz remont nieruchomości? Sięgnij po dotację Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji zachęcamy do składania informacji o zamiarze ubiegania się o dotacje do prac i robót budowlanych zaplanowanych na 2020 r. Termin upływa 31 sierpnia.

  Procedura związana jest z systemem dotacji, które w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka udziela właścicielom i użytkownikom wieczystym chcącym przeprowadzić remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, położonych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,planujesz_remont_nieruchomosci_siegnij_po_dotacje_,542.html

 • Plac zabaw przy przedszkolu nr 9 zyska nową nawierzchnię Urząd Miasta ogłosił przetarg na roboty budowlane, które obejmują zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 przy ul. Łanowej 3.

  Prace będą polegały na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe oraz wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnej pod mini boisko. Na placu pojawią się też nowe ławki.

  Data otwarcia ofert w tym przetargu to 23.07.2019. Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie miał 65 dni na realizację zadania.

 • Kreatywne warsztaty dla najmłodszych Dziś, tj. 9 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Filii Dziecięcej nr 1 biblioteki przy ul. Warszawskiej 11/13 rozpoczną się kreatywne warsztaty dla dzieci.

  Tytuł zajęć to: „Gąbka i latające talerze”.

 • Program „Oddłużenie’’ 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych kontynuuje realizację Programu „Oddłużenie”.
  Głównym celem Programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową.

  Zgodnie z porozumieniem, zaplanowano zatrudnienie 16 osób w okresie od lipca 2019r. do października 2019r. Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2321

 • Dziś w “Śródmieście Cafe” Dziś, tj. 9 lipca 2019 roku kawiarnia obywatelska “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na wakacyjne zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 7-15 lat “Nie ma jak wakacje”, współfinansowane ze środków Gminy Miasto Włocławek. Początek o godz. 10:00.

  O godz. 14.00 w kawiarni obywatelskiej rozpocznie się dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy.

 • Kto zostanie Liderem edukacji Doroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli po raz czwarty zostaną przyznane w prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl. Nabór kandydatur potrwa do końca lipca.

  Kandydatów mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34528-lider-edukacji-wybierzemy-najlepszych-nauczycieli-2

MartinezFilm

Informacje

Festyn upamiętniający 100 – lecie PCK

20 września 2019, Możliwość komentowania Festyn upamiętniający 100 – lecie PCK została wyłączona

IV Włocławska Wystawa Makiet Kolejowych i Samochodowych

19 września 2019, Możliwość komentowania IV Włocławska Wystawa Makiet Kolejowych i Samochodowych została wyłączona

Rysowanie po ścianie tunelu

19 września 2019, Możliwość komentowania Rysowanie po ścianie tunelu została wyłączona

Rowerowa Masa Krytyczna w niedzielę 22 września 2019

18 września 2019, Możliwość komentowania Rowerowa Masa Krytyczna w niedzielę 22 września 2019 została wyłączona

Polska Pod Krzyżem – Kruszyn 2019

17 września 2019, Możliwość komentowania Polska Pod Krzyżem – Kruszyn 2019 została wyłączona

III Włocławski Festiwal Modelarski

16 września 2019, Możliwość komentowania III Włocławski Festiwal Modelarski została wyłączona

Archiwa