NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Uwaga ważny komunikat!

Szanowni Państwo informuję, że stan wody rzeki Wisły we Włocławku w chwili obecnej kształtuje się w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową. Przepływ kulminacyjnej fali powodziowej prognozowany jest na dzień 30 maja 2019 r. przy poziomie około 650 cm. na wodowskazie.

W obliczu takich prognoz i obecnego stanu (394 cm) proszę mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie przebywania na terenach zagrożonych powodzią, bezwzględne opuszczenie wałów i urządzeń wodnych oraz zabezpieczenie znajdującego się (zacumowanego) przy brzegach sprzętu pływającego.

Prezydenta Włocławka

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z prognozowanym wzrostem stanów wody na rzece Wiśle i zbliżającą się falą kulminacyjną oraz przewidywanym osiągnięciem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na wodowskazie we Włocławku, Zarządzeniem nr 242/2019 Prezydent Marek Wojtkowski wprowadził dla Miasta Włocławek od dnia 28 maja 2019 roku, od godz. 12:00 pogotowie przeciwpowodziowe.

Treść Zarządzenia jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2422019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-28-maja-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-pogotowia-przeciwpowodziowego/

UM Włocławek