NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Podsumowanie działalności 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w roku 2020

W styczniu 2020 r. do kraju trafiały pierwsze wzmianki na temat szerzącego się w Chinach zapalenia płuc o nieznanej wtedy przyczynie. Niewielu zdawało sobie sprawę jak bardzo wpłynie to na nasze życie w kolejnych dniach. 8 Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. Gen. Elżbiety Zawackiej realizowała wówczas szkolenie programowe, wchodząc w okres szkolenia specjalistycznego. Od wspomnianego wydarzenia upłynął rok i w dniu 15.01.2021 r. Brygada obchodziła 3 rocznicę utworzenia. Ktoś może powiedzieć, że to kolejna rocznica, jednak nie będzie przesadą, kiedy powiemy, że dziś jesteśmy w zupełnie innymi miejscu pod względem świadomości i doświadczenia w działaniach przeciwkryzysowych niż przed rokiem. Wojska Obrony Terytorialnej zostały poddane egzaminowi znacznie wcześniej, niż wielu mogło się spodziewać. W obliczu zagrożenia niewidzialnym przeciwnikiem, jakim okazał się koronawirus, postawiliśmy na ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jednocześnie, rzeczą naturalną stało się, aby dać świadectwo w skali nieporównywalnie większej niż dotąd, że nasze motto „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”, jest dla nas sprawą honorową.

Przez dwa pierwsze miesiące roku realizowaliśmy programowe szkolenia rotacyjne, bacznie obserwując rozwój sytuacji pandemicznej na świecie. W końcu nadszedł 4 marca i pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce. Przeszliśmy wtedy z trybu szkoleniowego w przeciwkryzysowy. Okres od marca do czerwca upłynął pod znakiem pomocy społeczeństwu w akcji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Pełniliśmy szereg zadań. Podczas pierwszej fali koronawirusa w sile kilkudziesięciu żołnierzy przemieściliśmy się do Szczecina, wspierając 14 Zachodniopomorską Brygadę Obrony Terytorialnej w służbie na granicy RP. Miało to miejsce po ich tymczasowym zamknięciu ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Rozpoczęliśmy owocną współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydzieliliśmy do tego celu siły i środki, co bezpośrednio odczuli seniorzy w regionie, którym dowoziliśmy posiłki oraz niezbędne produkty codziennego użytku. W grupie tej byli także kombatanci. Nasi żołnierze pełnili służbę również w zakładach produkujących materiały opatrunkowe. Rozpoczęliśmy działalność, podczas której jesteśmy zauważani najczęściej, czyli szeroko pojęte wsparcie placówek medycznych. Pomoc dla domów pomocy społecznej, przychodni, szpitali, liczne dekontaminacje, transport pacjentów zakażonych koronawirusem na dializy, czy wzmocnienie sił i środków w Agencji Rezerw Materiałowych. Pozytywną obecność WOT w regionie odczuło nie tylko społeczeństwo, ale i inne służby mundurowe. Wspomogliśmy Policję w monitoringu osób przebywających na izolacji i kwarantannie. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że cały czas uczymy się, zbieramy doświadczenie i przystosowujemy sprzęt do działań przeciwkryzysowych.

Kiedy pierwsza fala koronawirusa traciła na sile, my rozpoczęliśmy szkolenie zgodnie z Programem Szkolenia Zakresu Reagowania na Sytuacje Kryzysowe o Charakterze Niemilitarnym w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wtedy to 8 Kujawsko Pomorska Brygada skorzystała z doświadczenia kolegów z innych służb mundurowych. Przez trzy miesiące szkoliliśmy się m.in. z Policją, Strażą Graniczną, Państwową jak i Ochotniczą Strażą Pożarną. Podtrzymywaliśmy również nasze zdolności bojowe wykonując m. in. szkolenie strzeleckie.

W końcu nadeszło oczekiwane i upragnione przez nas wydarzenie. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dniu 29 sierpnia 2020 r., jako szósta brygada w Wojskach Obrony Terytorialnej otrzymaliśmy sztandar wojskowy. Z rąk gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrał go Dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk. W czasie pandemicznym, jaki mamy w kraju, sztandar będący darem od społeczeństwa ma charakter niezwykle symboliczny i przejawia się jako podziękowanie za pomoc w sytuacji kryzysu. Odbieramy to niezwykłe wydarzenie również jako zaufanie pokładane w nas na przyszłość. Doskonale obrazują to słowa Prezydenta Torunia Pana Michała Zaleskiego „W Toruniu respekt budzi również sama służba i etos Wojsk Obrony Terytorialej. O ich skali świadczy choćby niezawodna pomoc, okazywana także w naszym mieście jak słyszeliśmy, w całym województwie i kraju przez tych, którzy w Wojskach Obrony Terytorialnej są gotowi stanąć na każde wezwanie. Teraz jest to wezwanie trwającej epidemii. Panie Pułkowniku, bardzo dziękuję za tą aktywną, naprawdę solidną, żołnierską obecność wśród nas w czasie trudnym, wyjątkowo trudnym.”

Szkolenie, które przeszliśmy po pierwszej fali COVID-19 okazało się strzałem w dziesiątkę. Nasz niewidzialny przeciwnik – koronawirus nie odpuścił i wrócił ze zdwojoną siłą. W odpowiedzi na to przeszliśmy do kolejnego etapu działań przeciwkryzysowych pod kryptonimem „Trwała Odporność”. Ponad 120 naszych żołnierzy ukończyło kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy i pobierania wymazów. Dodatkowo sukcesywnie wysyłaliśmy ich na kursy obsługi wózków widłowych, jazdy pojazdami uprzywilejowanymi oraz opieki nad osobami starszymi. Dało nam to potencjał do utworzenia punktów pobierania wymazów typu drive thru, które są jednymi z najprężniej działających w województwie. Są to m. in. punkt przy torze żużlowym Motoarena w Toruniu czy przy ul. Lunewil we Włocławku. Świadectwem, że pomagamy do ostatniej kropli krwi niech będzie to, że nasi żołnierze od początku pandemii oddali ponad 170 l krwi. W swoich szeregach mamy także ozdrowieńców, którzy oddają osocze wspomagające leczenie ciężkich przypadków COVID-19. Ustawicznie budujemy potencjał naszej kadry instruktorskiej, która po ustąpieniu pandemii będzie w gotowości do prowadzenia szkolenia programowego. Elementem tych przygotowań jest także odbieranie nowego sprzętu jak hełmy HP-05, czy pojazdy Ford Ranger XLT, których pierwsze partie odebrały już 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu i 82 blp w Inowrocławiu. Coraz większego tempa nabierają również prace nad utworzeniem 83 blp w Grudziądzu. Z końcem 2020 roku nasza Brygada liczyła ponad 1200 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Nowy rok rodzi nowe nadzieje i nowe wyzwania. Z pewnością pozostaniemy „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”.

8.K-PBOT