NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania Straży Miejskiej

Odśnieżanie chodników, usuwanie śliskości i lodowych nawisów.

W związku z tym, że zagościła w naszym kraju i regionie zimowa aura, warto przypomnieć podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania stanu czystości i porządku. Jednym z nich jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszych, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy również zauważyć, że właściciel nieruchomości nie musi sprzątać chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój pojazdów lub parkowanie samochodów (podst. art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Innym bardzo ważnym obowiązkiem, nałożonym na właścicieli nieruchomości lub zarządców obiektów budowlanych jest obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, w razie wystąpienia zewnętrznych czynników. Do takich czynników zewnętrznych zalicza się sople, nawisy śnieżne lub bryły śniegu, powstałe na dachu lub elewacji budynku. Właściciel lub zarządca zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy prawo budowlane jest zobowiązany do usunięcia tego rodzaju zagrożenia. W przypadku niewykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika z liści, błota, śniegu lub innych zanieczyszczeń, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, może również skierować wniosek do sądu o ukaranie.

Pomoc przy uruchamianiu pojazdów.

Bardzo niska temperatura spowodowała, że wielu właścicieli pojazdów miało poważne kłopoty z uruchomieniem swoich samochodów. W czasie minionego weekendu, z prośbą o pomoc przy „odpaleniu” samochodu do Dyżurnego Straży Miejskiej zwróciło się blisko 60 osób. Niestety nie wszystkim byliśmy wstanie pomóc. Najwięcej problemów sprawiały pojazdy z silnikami diesla. Przypominam, że, aby uzyskać tego rodzaju pomoc, należy zadzwonić do Dyżurnego Straży Miejskiej pod alarmowy numer telefonu 986, podać lokalizację oraz markę i numer rejestracyjny pojazdu.

Kradzież na stacji benzynowej.

W dniu 17 stycznia br. około godz. 8:40 patrol Straży Miejskiej znajdujący się w pobliżu jednej ze stacji paliwowych przy ulicy Okrzei, został poinformowany przez pracownika obsługi, o kradzieży towaru, dokonanej przez kobietę. Strażnicy miejscy ujęli wskazaną kobietę, przy której ujawnili skradziony towar. 48-letnia sprawczyni kradzieży, została przekazana Policji, do dalszych czynności służbowych.

SM we Włocławku