NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nabór do Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej we Włocławku przypomina o ogłoszonym konkursie na wolne stanowiska urzędnicze – strażnika miejskiego, w ilości 3 etatów. Osoby zainteresowane pracą w jednostce Straży Miejskiej mogą, poprzez Biuletyn Informacji Publicznej na stronie Straży Miejskiej, zapoznać się z wymaganiami, których spełnienie będzie umożliwiało złożenie dokumentów aplikacyjnych oraz wykazem niezbędnych dokumentów. Niezbędne wymagania to między innymi:

obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia, pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, niekaralność sądowa oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ponadto duże znaczenie mają inne uwarunkowania oraz cechy charakterologiczne. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobny stanowisku, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, zdecydowanie oraz samodzielność w działaniu, komunikatywność, dyspozycyjność, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy strażnika miejskiego. Komplet dokumentów aplikacyjnych z właściwymi dopiskami, należy składać osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w godz. od 8:00 do 14:00, lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek w terminie do dnia 13 września 2021 roku do godz. 10:00. Egzamin dla pozytywnie zweryfikowanych przewidywany jest w dniu 14 września 2021 roku o godz. 9:00. Wszystkich chętnych do pracy w charakterze strażnika miejskiego, czujących powołanie do pełnienia służebnej roli wobec społeczności lokalnej, serdecznie zapraszam do siedziby Straży Miejskiej.

SM we Włocławku