NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, w zakładce BEZPIECZEŃSTWO, zamieszczone zostały następujące instrukcje i zasady postępowania mieszkańców miasta w sytuacjach kryzysowych :

  1. Instrukcja o postępowaniu mieszkańców Włocławka na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej http://www.bip.um.wlocl.pl/?bip_id=7047&cid=285
  2. Zasady postępowania ludności w przypadku zagrożenia powodziowego http://www.bip.um.wlocl.pl/?bip_id=7046&cid=285

UM Włocławek