NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wspólne działanie policjantów i inspektorów WIOŚ na drodze

Policjanci włocławskiego ruchu drogowego wspólnie z inspektorami delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska kontrolowali transport odpadów przejeżdżających przez Włocławek. Funkcjonariusze weryfikowali przede wszystkim dokumentację oraz ilość i rodzaj przewożonych odpadów.

Wspólne działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Policji mają na celu zwalczanie przestępczości z obszaru ochrony środowiska. Polegają one na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, udzielaniu wsparcia merytorycznego, wymianie informacji i organizowaniu przedsięwzięć prewencyjno-kontrolnych.

Jedno z takich działań związanych z przewożonymi odpadami zostało zrealizowane we wtorek (28.08.2023) na terenie Włocławka. Policjanci z wydziału ruchu drogowego włocławskiej komendy oraz inspektorzy delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska z Włocławka kontrolowali pojazdy ciężarowe na drodze K-62 przebiegającej przez miasto.
Podczas wspólnych działań funkcjonariusze kontrolowali ilość i rodzaj przewożonych odpadów, a także ich zgodność z dokumentacją. W wyniku 12 kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W najbliższym czasie planowane są kolejne wspólne przedsięwzięcia.

KMP we Włocławku