NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

WSInf – Szkolenia w zakresie Cisco i Microsoft.

Wyższa Szkoła Informatyki w swoich dwóch  Wydziałach Zamiejscowych we Włocławku i Bydgoszczy od lutego 2010  realizuje projekt PKZ – Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych, w ramach którego prowadzi szkolenia informatyczne. Kursy przeznaczone są dla osób zainteresowanych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

WSInf proponuje cykl kursów w zakresie Cisco i Microsoft.

MCSA – cykl szkoleń w ramach programu Microsoft IT Academy, które przygotowują do uzyskania certyfikatu MCSA w zakresie Windows Server 2003.

Czas trwania cyklu: 200 godzin. W skład nich wchodzi sześć szkoleń dających niezbędną wiedzę między innymi:

-do efektywnego zarządzania kontami i zasobami w środowisku Windows Server 2003,

– do zarządzania zasobami serwerów, monitorowania ich wydajności i zabezpieczenia danych na komputerach, do poprawnego konfigurowania ustawień sieciowych i zarządzania nimi.

-do umiejętności pozwalających na konserwacje i optymalizację systemu operacyjnego Windows Vista

-do umiejętności instalacji i zarządzania urzędami certyfikacyjnymi w środowisku Windows

CCNA – cykl szkoleń w ramach programu Akademii Sieciowych Cisco

(Cisco Networking Academy Program – NetAcad) przygotowujący do uzyskania certyfikatu CCNA, który potwierdza wiedzę technologiczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania niewielkimi sieciami komputerowymi. Czas trwania całego cyklu: 160 godzin.Po ukończeniu kursanci potrafić będą zaprojektować, wykonać i administrować sieciami w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz  u dostawców Internetu.

CCNA Wireless – cykl szkoleń w ramach programu Akademii Sieci komputerowych Cisco przygotowujący do uzyskania certyfikatu CCNA Wireless. Czas trwania cyklu: 40 godzin. Szkolenie koncentruje się na tematyce sieci bezprzewodowych, które zdobywają coraz większą popularność w codziennym życiu. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie łączności bezprzewodowej, z  procesem implementacji sieci bezprzewodowych: projektowanie, wdrożenie kompletnego systemu,  transmisja bezprzewodowa.

CCNA Security – cykl szkoleń w ramach programu Akademii Sieci Komputerowych Cisco przygotowujący do uzyskania certyfikatu CCNA Security. Czas trwania cyklu: 80 godzin.

Kurs CCNA Security jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kwalifikacje z zakresu technologii sieciowych, gdyż umiejętności związane z zabezpieczeniami sieciowymi i zarządzania bezpieczeństwem należą do najbardziej poszukiwanych w branży, a globalne zapotrzebowanie na nie nadal rośnie.

Warunkiem zgłoszenia się na kursy jest spełnienie poniższych warunków:

kandydat musi mieć ukończone 18 lat i wykonywać pracę na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno – prawnych.

O zakwalifikowaniu się na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 220.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, ponieważ projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły na stronie internetowej: http://pkz.wsinf.edu.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu PKZ:

Adres: Biuro Projektu PKZ przy Wyższej Szkole Informatyki
ul. Chmielna 24
87 – 800 Włocławek
E-mail: pkz@wsinf.edu.pl
Telefon: 54 412 59 04