NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Co w trawie piszczy”


Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” realizuje obecnie ponadregionalny projekt edukacyjny dla nauczycieli pt. „Co w trawie piszczy”.

Projekt realizowany będzie między innymi we Włocławku. Pierwsze szkolenie realizowane we współpracy z Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku odbędzie się już 3 marca.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń z zakresu metod i treści edukacji ekologicznej. W ramach programu „Co w trawie piszczy?” planowane jest przeszkolenie z zakresu metod i treści edukacji ekologicznej grupy około 180 nauczycieli z miejscowości do 200 tys. mieszkańców. Szkolenia dla uczestników są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają również koszt materiałów szkoleniowych, a także koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom z mniejszych miejscowości zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji ekologicznej, zapoznania ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej oraz zmotywowania ich do podjęcia długofalowych działań z zakresu edukacji ekologicznej w swojej szkole. A ponadto: urozmaicenie formalnej edukacji ekologicznej oraz podniesienie poziomu nauczania o zagadnieniach ochrony środowiska (na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych); przekazanie gotowych i sprawdzonych pomysłów na zajęcia o tematyce ekologicznej wraz z materiałami edukacyjnymi i konspektami zajęć; stworzenie możliwości współpracy między nauczycielami. Zajęcia odbędą się w okresie luty – kwiecień 2010 r. w sześciu województwach.

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów edukacji ekologicznej, autorów licznych publikacji z tego zakresu.
Więcej informacji na stronie: http://w-trawie.zrodla.org/