NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 21.07.2011

Włocławek, dn. 21 lipca 2011 r.

  • Projekt: „Pracownik XXI wieku” – dziś odbędzie się konferencja podsumowująca Dziś o godz. 12.00 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej 2 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Pracownik XXI wieku”, na której zostaną szczegółowo omówione rezultaty projektu. Jak informuje Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki UM, w projekcie wzięło udział około 800 uczniów z 6 włocławskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 383 314,84 zł w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu  Społecznego: 1 175 797 zł, wkład własny niepieniężny 207 517,84 zł. Zajęcia edukacyjne w projekcie „Pracownik XXI wieku” były zaplanowane w taki sposób, aby przede wszystkim poprawić wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych  i potwierdzających kwalifikacje zawodowe a także wyposażyć w dodatkowe umiejętności związane z obsługą wózków widłowych, obsługa komputera i systemów informatycznych, praktyki  w zawodach oraz poprawieniem stanu zdrowia poprzez ćwiczenia w module rehabilitacyjno – obronnym ( karate tradycyjne).
  • Zmiany w kursowaniu autobusów: informacje na witrynie internetowej MPK Dziś na stronie internetowej www.mpk.com.pl będą dostępne szczegółowe rozkłady jazdy linii nr 17 i nr 23. Przypomnijmy: w związku z oddaniem kolejnego  etapu  drogi  krajowej nr 1,  tj.  skrzyżowania  ul.  Okrzei   i  POW  oraz  umożliwienia  wjazdu  w  ul.  Starodębską,  od  poniedziałku  25 lipca br., wprowadzone  zostaną  zmiany   w  rozkładach    jazdy  linii   autobusowych  komunikacji  miejskiej  nr:  14,  17,  23 i 24. Przystanek dla tych linii z placu Wolności/Kościuszki będzie przeniesiony  na  ul.  POW. Zmieni się również układ tras linii nr 17 i nr 23. Autobusy  linii  nr  17 – kursować  będą  ulicami:  Brzezinowa,  Al.  Jana  Pawła  II,  Letnia,  Al.  Jana  Pawła  II (Skrajna)  –  dalej  bez  zmian. Autobusy  linii  nr  23 – kursować  będą  ulicami:  Al.  Jana  Pawła  II  –  dalej  bez  zmian  do  ulicy  Ostrowskiej. W godzinach porannych, południowych i   wieczornych,  w  dni  robocze  i  soboty  kursować  będą  do  ul.  Płocka  (Hydrobudowa). Ze względu na małe zapotrzebowanie na usługę przewozową, kursowanie autobusów linii  nr  23  zostanie  zawieszone  w  niedziele  i  święta.
  • Trwają prace konserwacyjne na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Malowanie, wymiana fug, remonty urządzeń technicznych w maszynowni, wymiana złoża z filtrach – te i inne, „kosmetyczne” prace są wykonywane w trakcie wakacji na pływalni „Delfin” Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostaną również zainstalowane nowe drabinki ze stali kwasoodpornej. Jak informuje OSiR, mniej więcej w połowie sierpnia będzie kontrolnie napełniana niecka basenu. „Delfin” zostanie ponownie otwarty we wrześniu.
  • MZOZ poleca darmową, internetową platformę coachingu zdrowia Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej poleca program iCoach, czyli internetową platformę coachingu zdrowia, która pomaga w rzuceniu palenia. Cyfrowy coaching to metoda pracy nad zmianami behawioralnymi za pośrednictwem internetowego narzędzia, opracowana w oparciu o pionierskie badania naukowe, praktykę kliniczną oraz specjalistyczną wiedzę psychologów i ekspertów w dziedzinie komunikacji. Program iCoach przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy chcą rzucić palenie. Skierowany jest on również do osób, które nie są jeszcze gotowe na to, aby wypalić swojego ostatniego papierosa. Na podstawie odpowiedzi użytkownika na kilka prostych pytań platforma określa, na jakim etapie w pięciofazowym procesie rzucania palenia obecnie się on znajduje. Kwestionariusz ocenia zachowanie uczestnika, jego podejście oraz motywację. Skuteczność darmowej, dostępnej w 23 językach oficjalnych UE platformy iCoach została potwierdzona. Ponad 30% osób, które korzystały z programu iCoach, rzuciło palenie na dobre. Link do programu jest dostępny na: http://www.mzoz.pl/
  • Ze statystyk „lokalówki” 4 lokale mieszkalne zostały przydzielone w czerwcu br., wynika z danych Wydziału Gospodarki Lokalowej UM. Z listy przydziału lokali komunalnych przydzielono 1 lokal. Z tytułu wykwaterowania inwestycyjnego przydzielono 1 lokal zamienny. Przydzielono również 2 lokale zamienne w związku z rozbiórką budynku.
  • Od dziś wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Od dziś, tj. 21 lipca do 19 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2011r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 5), o godzinie 15.30. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2011 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zmianami) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.
  • Wakacyjne przerwy w przedszkolach w sierpniu Z dniem 1 sierpnia rozpoczną się wakacyjne przerwy w tych włocławskich przedszkolach, które dyżurowały w lipcu ( w niektórych placówkach, z powodu remontu, przerwa trwa przez całe wakacje ). Sierpień będzie miesiącem przerwy w przedszkolach nr: 3 ( przerwa w PP 3 będzie trwała do 31 sierpnia ), 4, 7 ( przerwa w PP 7 będzie trwała do 15 sierpnia ), 8 ( przerwa w PP 8 będzie trwała do 31 sierpnia ), 9, 12, 16, 17, 22, 25, 27, 30, 36. Przedszkolami zastępczymi w sierpniu będą: dla Przedszkola Publicznego nr 4 – PP 29, dla Przedszkola Publicznego nr 7 – PP 12, 17 i 29; dla Przedszkola Publicznego nr 8 – PP 12 i PP 29, dla Przedszkola Publicznego nr 9 oraz Przedszkola Publicznego nr 12 – PP 35, dla Przedszkola Publicznego nr 16 – PP 14, dla Przedszkola Publicznego nr 17 – PP 29, dla Przedszkola Publicznego nr 22 – PP 25 i PP 26, dla Przedszkola Publicznego nr 25 – PP 19, dla Przedszkola Publicznego nr 27 – PP 30 i 32, dla Przedszkola Publicznego nr 30 – PP 32, dla Przedszkola Publicznego nr 36 – PP 6 i 13. Wykaz wakacyjnych przerw w przedszkolach jest również dostępny pod adresem: http://www.bip.oswiata.wloclawek.pl/?cid=7&bip_id=292
  • Zgubiono – znaleziono…rusztowanie Straż Miejska udostępnia na swojej stronie internetowej www.strazmiejska.um.wlocl.pl wykaz rzeczy, zdeponowanych w Biurze Rzeczy Znalezionych mieszczącym się przy ul. Bojańczyka 11/13 we Włocławku. Obecnie wśród przechowywanych rzeczy są m.in.: rower, rusztowanie, pęk kluczy, portfel, parasol, plecak. Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.
  • Jakość wody w internecie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w trosce o zdrowie mieszkańców nieustannie monitoruje jakość wody. Na stronie internetowej spółki www.mpwik.wloclawek.pl  w dziale: jakość wody, dostępne są bieżące wyniki badań jakości wody uzdatnionej za miesiąc  czerwiec 2011 r. Jakość wody uzdatnionej spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.