NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dzień Dumy z Munduru

Za zgodą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk ustanowił 10 maja br. Dniem Dumy z Munduru w Wojskach Obrony Terytorialnej.

W tym dniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będący w czynnej służbie – pełniący Terytorialną Służbę Wojskową, żołnierze Aktywnej Rezerwy, żołnierze zawodowi- mogą udać się z miejsca zamieszkania do miejsc pracy/służby w umundurowaniu polowym. Żołnierze pełniący TSW oraz AR mogą występować w swoim miejscu pracy w umundurowaniu polowym, bez konieczności powołania do służby, z zachowaniem zasad żołnierskiego zachowania i przepisów ubiorczych.

Modelowym przykładem łączenia terytorialnej służby wojskowej z pracą w środowisku cywilnym są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (8.K-PBOT) służy 11 pracowników Urzędu. Tak liczna reprezentacja nie jest przypadkowa, sprzyja temu atmosfera i specyfika pracy w tym miejscu.

– „przez lata służby w brygadzie byłem zaangażowany w szereg przedsięwzięć. Pomagałem w koordynacji współpracy urzędu z brygadą m.in. we wsparciu osób starszych podczas pandemii Covid-19. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wspieraliśmy również proces pomocy fali uchodźców, która wtedy napłynęła do Polski.” – wspomina ppor. Jakub Jędrzejewski, który na co dzień jest głównym specjalistą w Biurze ds. Współpracy Zewnętrznej w gabinecie Marszałka.

Urząd Marszałkowski zdobył w 2021 roku tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” Wspiera funkcjonowanie brygady przy szeregu przedsięwzięć również od strony logistycznej i administracyjnej.

– „Jesteśmy odpowiedzialni za szereg zadań obronnych i żołnierze WOT ze swoim doświadczeniem wynoszonym z terytorialnej służby wojskowej są znaczącym wsparciem naszego funkcjonowania”. – powiedział Pan Eugeniusz Lala, kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu.

Dla kujawsko-pomorskich Terytorialsów pierwsza edycja Dnia Dumy z Munduru ma szczególne znaczenie. Jest to inicjatywa Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztofa STAŃCZYKA, który stworzył 8.K-PBOT i dowodził nią 5 lat. W ramach Dnia Dumy z Munduru dopuszczone jest organizowanie przez żołnierzy pogadanek w środowisku cywilnym przybliżających specyfikę Terytorialnej Służby Wojskowej.

Ustanowienie Dnia Dumy z Munduru jest spełnieniem postulatów żołnierzy pełniących TSW z całego kraju, którzy są dumni z faktu, że służą w piątym, najmłodszym rodzaju Sił Zbrojnych RP i chcą zaprezentować się w swoim miejscu pracy w umundurowaniu.

W tym dniu chcą zaakcentować obecność żołnierzy WOT w środowisku cywilnym. Funkcjonują na co dzień w przestrzeni publicznej, przemieszczają się środkami komunikacji publicznej i wykonują pracę w swoich zakładach pracy czy instytucjach. W razie potrzeby są ZAWSZE BLISKO społeczności lokalnych.

8.K-PBOT