Opublikowano: wt, Lip 16th, 2019

Wiadomości z magistratu 16.07.2019

Włocławek, dn. 16 lipca 2019 r.

 • Włocławski Budżet Obywatelski 2020. Dziękujemy za już zgłoszone projekty i czekamy na jeszcze Projekty zadań mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu) bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

  Urny są wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

  Formularze zgłoszenia projektu są wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony http://www.wloclawek.pl/  oraz https://bo.wloclawek.eu/

  Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

 • Trwa internetowa ankieta w ramach konkursu na budowę ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych. Głosujemy! Od 15 lipca 2019 roku na stronie wloclawek.pl, w formie ankiety, są opublikowane dwa projekty koncepcyjne ławeczki, które wpłynęły na konkurs organizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek.

  Zadaniem konkursowym było wykonanie projektu koncepcyjnego – ławeczki pomnikowej Marii Skłodowskiej – Curie, wraz z dodatkowymi elementami małej architektury.

  Głosowanie trwa od 15 do 29 lipca 2019 roku. Ankieta jest dostępna pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/12600/konkurs-na-budowe-laweczki-marii-sklodowskiej-curie-przy-zespole-szkol-chemicznych

 • Dziś drugie spotkanie na temat mikrograntów. Zapraszamy do udziału Dziś, tj. 16 lipca w godz. 16:00-17:00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędzie się drugie z cyklu spotkań poświęconych mikrograntom.

  Realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 projekt skierowany jest do nieformalnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji.

  Do tej pory wsparcie finansowe zostało udzielone na organizację takich działań jak podwórkowe kino plenerowe, projekt skierowany do seniorów, akcje związane z sadzeniem kwiatów i zagospodarowaniem terenów wokół SP 3, impreza z okazji Dnia Kobiet, a także budowa pierwszego parkletu we Włocławku.

  Celem “Programu wsparcia inicjatyw lokalnych” jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Zapraszamy do udziału!

 • MPWiK informuje: magistrale będą jak nowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczynają kolejną inwestycję. Modernizowane będą magistrale wodociągowe znajdujące się w ul. POW, Dziewińskiej i w placu Wolności – informuje spółka na swojej stronie internetowej.

  Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa, z którym na początku lipca br. zarząd spółki podpisał umowę. Wartość zadania wynosi około 3,6 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na luty 2021 r.

  Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlano-montażowe dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

  Pełna informacja na ten temat: https://mpwik.wloclawek.pl/news,magistrale_jak_nowe__,32.html

 • „Kartka z Powstania”. Biblioteka organizuje niezwykły pokaz, trwają zapisy W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 1,2,5,6,7 sierpnia 2019 roku na pokaz filmu „Kartka z Powstania”.

  „Kartka z Powstania” to pierwsze fabularyzowane widowisko historyczne zrealizowane w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Polsce. Opowiada historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława Sieroszewskiego „Sabały”, który wychodząc do Powstania w sierpniu 1944, otrzymał od swojej córki kartkę z modlitwą. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ta kartka wpłynie na jego dalsze losy.

  Bezpłatne pokazy odbędą się w Sali Kameralnej biblioteki przy ul. Warszawskiej 11/13 po wcześniejszym zapisie. Pokaz tego wyjątkowego filmu trwa 17 minut. Jednocześnie mogą go obejrzeć dwie osoby. Organizatorzy zapraszają widzów od 12 roku życia.

  Pełna informacja na ten temat: http://biblioteka.wloclawek.pl/kartka-z-powstania/

 • „Letnie akcje na wakacje” 2019. Kolejne zajęcia już niebawem Na przełomie lipca i sierpnia w placówkach Centrum Kultury Browar B., Klubach: „Zazamcze”, „Łęg” i „Stara Remiza” rozpoczną się zajęcia dla dzieci.

  Klub „Zazamcze” w ramach „Letnich akcji na wakacje” planuje zorganizować w dniach 12.08 – 23.08.2019 r., zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. Klub „Łęg” natomiast zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 6-10 i 11-13 lat w terminie 29.07 – 09.08.2019. Klub „Stara Remiza” proponuje dzieciom w wieku 7-12 lat atrakcje zajęcia w terminie: 12.08-23.08.2019 r.

  Szczegółowe informacje na temat oferty oraz zapisów na zajęcia są opublikowane pod adresem: https://ckbrowarb.pl/letnie-akcje-na-wakacje-6/

MartinezFilm

Informacje

Film Włocławianina w TVP Historia

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Film Włocławianina w TVP Historia została wyłączona

XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019 została wyłączona

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Archiwa