NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 10.11.2009

Włocławek, dn. 10 listopada 2009 r.

 • Prawie 12 milionów złotych dofinansowania dla „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” Dziś, tj. 10 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” na kwotę 11.679.248,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 21.638.107,65 zł. Podczas spotkania marszałek województwa Piotr Całbecki powiedział, że Włocławek jest liderem wśród samorządów pod względem pozyskiwania środków unijnych na kluczowe projekty. Marszałek podkreślił, że Włocławek czeka jeszcze jedna niezwykle istotna umowa, którą będzie parafował – dofinansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Piotr Całbecki ma nadzieję, że nastąpi to już wkrótce. Umowę z marszałkiem podpisali – Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta Włocławka oraz Janina Radzikowska, skarbnik miasta. Misją Inkubatora będzie tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności. W Inkubatorze młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Instytucja zagwarantuje także szereg darmowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Dzięki realizacji projektu stworzone będę odpowiednie warunki dla rozwoju firm, które ulokują swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, czy też pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przyjmowane będą firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Projekt zakłada, iż w ramach inkubatora funkcjonować będzie 20 firm, w tym 11 o charakterze innowacyjnym. Do 2015 roku zostanie utworzonych 90 miejsc pracy. Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – oś priorytetowa 5 „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 5.4. „wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”.
 • Dotacja dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe Także dziś w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Województwa oraz prezes zarządu Piotr Borowy podpisali umowę o dofinansowanie dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe, która otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stuprocentowe dofinansowanie projektu zwiększającego zdolność poręczeniową funduszu. Celem projektu, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.225.953,76 zł jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego źródła kapitału poprzez poręczenia części zaciąganych przez nich zobowiązań. Działalność spółki ma ułatwić dostęp do kredytów przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, zmniejszy się także ryzyko występujące po stronie banków kredytujących, a tym samym zwiększy się zainteresowanie banków finansowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt będzie realizowany na terenie Włocławka i powiatów: włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i aleksandrowskiego. Kujawskie Poręczenia Kredytowe to nowa miejska spółka, która wspiera rozwój gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem działalności spółki jest również działalność konsultacyjno-doradcza dotycząca przygotowania wniosków kredytowych, przygotowania biznesplanów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych. Spółka pośredniczy i doradza w pozyskiwaniu środków unijnych oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie nowoczesnych form organizacji i zarządzania. Spółka powstała staraniami Miasta Włocławek przy współudziale Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Poręczenia Kredytowe” w Warszawie. Siedziba spółki mieści się we Włocławku przy ul. Żabiej 6.
 • Włocławskie obchody Święta Niepodległości Jutro ( środa, 11 listopada ) Włocławek będzie obchodził 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od godziny 8.00 przedstawiciele samorządu będą składać kwiaty we włocławskich miejscach pamięci. Kolejno będą to: tablica marszałka Józefa Piłsudskiego przy Bulwarach, Pomnik Obrońców Wisły na Zawiślu, krzyż – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki na tamie, pomnik – krzyż Pamięci Potyczki Powstańczej w Michelinie, Pomnik Powstania Styczniowego i pamięci Bechiego przy al. Chopina oraz Pomnik Bezimiennych Żołnierzy na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina. O godz. 10.00 przy Pomniku Żołnierza Polskiego na placu Wolności odbędzie się rocznicowa uroczystość. Okolicznościowe wystąpienie wygłosi Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki. O godz. 11.00 w bazylice katedralnej zostanie odprawiona msza święta za ojczyznę.
 • Budowa „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” „Budizol” SA z Włocławka przedstawił najkorzystniejszą ofertę na budowę „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”. Włocławskie przedsiębiorstwo zaproponowało najniższą cenę – 18,93 mln zł. Kwoty, jakie podało pozostałych 4 oferentów wahały się od 23,02 mln zł do 26,29 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego oraz budowa nowego obiektu na potrzeby inkubatora. Przebudowany będzie także zjazd z drogi krajowej nr 1. Stojący przy ul. Toruńskiej budynek zmieni swoją funkcję z usługowo-produkcyjnej na biurową. Dodatkowo, w budynku zaprojektowano przestronny hol wejściowy, salę wykładową oraz restaurację. Na ww. terenie powstanie także nowy dwukondygnacyjny budynek o powierzchni netto 3,7 tys. m kw, w którym znajdzie się hala magazynowa. Obydwa obiekty zostaną ze sobą połączone. Powierzchnie użytkowe zostaną podzielone na stanowiska produkcyjne, pomieszczenia magazynowe i biurowe. W obiekcie znajdzie się sala wykładowa o powierzchni ok. 250 m kw. oraz bar. Ostatecznie, ilość i funkcja tych pomieszczeń zostanie określona dopiero w trakcie przystosowywania obiektu dla potrzeb konkretnych użytkowników. Wokół obiektu przyszły wykonawca zbuduje miejsca parkingowe dla pracowników, najemców oraz klientów. Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez „Pas Projekt Archi Studio” z Nadarzyna. Budowa obiektów ma się zakończyć ok. 30 listopada 2010 r. Przypomnijmy, iż projekt „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” otrzyma prawie dwunastomilionowe unijne dofinansowanie, bowiem Inkubator jako kluczowy projekt został zatwierdzony do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznacza to, że pozytywnie przeszedł oceny formalną i merytoryczną. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Włocławek pozyska 11,67 mln zł. Całkowita wartość projektu to kwota 21,63 mln zł. Misją Inkubatora będzie tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności.               W Inkubatorze młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Instytucja zagwarantuje także szereg darmowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Dzięki realizacji projektu stworzone będę odpowiednie warunki dla rozwoju firm, które ulokują swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, czy też pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przyjmowane będą firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy.

 • Urząd Miasta realizuje projekt oświatowy Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki UM informuje, że w okresie od 27 października br. do 31 lipca 2010 roku realizuje projekt „Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Całkowita wartość projektu 880.493,53 zł w tym: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa wynosi 768.230,60 zł , wkład własny – 112.262,93 zł, w tym niepieniężny – 76,364,80, pieniężny – 35.898,13 rozłożony na dwa lata budżetowe: 2009 i 2010. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności praktycznych młodzieży włocławskich szkół zawodowych w roku szkolnym 2009/2010. W projekcie bierze udział 516 uczniów ze szkół zawodowych Miasta Włocławek ( w tym 156 uczniów III klas zasadniczej szkoły zawodowej oraz 360 uczniów IV klas techników w: Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych , Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym). Uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach z przygotowania zawodowego, psychologii, matematyki oraz zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminu zawodowego. Pozwolą one na zwiększenie aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy. Każda ze szkół zawodowych biorąca udział w projekcie zostanie wyposażona w nowoczesne materiały dydaktyczne ( 9 tablic interaktywnych, urządzenie do obsługi klimatyzacji ).
 • MOPR informuje: wypłaty świadczeń rodzinnych w trzeciej dekadzie miesiąca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od listopada br. świadczenia rodzinne będą wypłacane w trzeciej dekadzie miesiąca. Jest to podyktowane zmianami w zakresie przekazywania środków finansowych na ten cel. Wypłaty realizowane w punkcie wypłat MOPR przy ul. Związków Zawodowych 18 będą odbywały się według ustalonego na dany miesiąc harmonogramu, w godzinach od 10.00 do 15.00 ( harmonogram został dołączony do decyzji przyznającej świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2009/2010 ) Środki na konta osobiste przelewane będą w ostatnich dniach miesiąca.
 • Szkolenie dla przedsiębiorców Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu informują, że rozpoczęła się rekrutacja na II edycję szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”. Do projektu mogą zgłaszać się właściciele i kadra zarządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia w tej edycji odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2010 roku w Bydgoszczy. W projekcie realizowane będą 3 moduły szkoleniowe, każdy po 12 dni: prawo, finanse i zarządzanie oraz jeden moduł czterodniowy z zakresu bezpieczeństwa IT. Dokumenty rekrutacyjne, program szkoleń, regulamin, cennik, harmonogram oraz informacje nt. etapów rekrutacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej: www.tarr.org.pl/szkolenia/warsztaty_menadzerskie. Informacji udzielają: TARR, pod numerem tel. (56) 657-77-63, e-mail: warsztaty@tarr.org.pl oraz IPH pod numerem tel. (56) 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl.
 • Przydzielono lokale Z danych Wydziału Gospodarki Lokalowej UM wynika, że              w okresie od 21 września do 26 października br. przydzielono 5 lokali mieszkalnych.          W tym: 4 lokale z tytułu wykwaterowania, z uwagi na planowane inwestycje miejskie oraz 1 lokal przyległy

 • Projekt „Jak działa moja gmina?”: w grudniu spotkanie końcowe Na grudzień tego roku planowane jest spotkanie końcowe uczestników projektu „Jak działa moja gmina?” – informuje Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Spotkanie będzie miało formę symulacji obrad rady gminy, a do udziału w nim zaproszeni zostaną przedstawiciele szkół uczestniczących w programie (uczeń + opiekun). Będą oni mieli okazję na żywo wcielić się w rolę radnych oraz wziąć udział w sesji Rady Warszawy (lub jej dzielnic). W programie brało udział 58 szkół z całej Polski, w tym 3 włocławskie placówki: Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektrycznych. Uczniowie ze szkół ponadgminazjalnych, uczestniczących w projekcie Jak działa moja gmin@? mieli za zadanie sprawdzić, jak pracują radni, wójtowie czy burmistrzowie oraz urzędnicy w ich gminach. Wyniki ich pracy zostały ocenione na podstawie raportów, przesłanych Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Najwyższe miejsce wśród włocławian zajął Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej, który z 70 punktami uplasował się tuż po ścisłej czołówce, Zespół Szkół Ekonomicznych zdobył 53 punkty, a Zespół Szkół Elektrycznych 50 punktów.
 • Prezydent odpowiadał na pytania radiosłuchaczy Na stronie internetowej www.wloclawek.pl/aktualnosci/12853_38549.html można posłuchać wczorajszej audycji emitowanej na antenie Radia Hit, w której prezydent Włocławka Andrzej Pałucki odpowiadał na pytania radiosłuchaczy. Przypominamy, że mieszkańcy miasta mogą zadawać Prezydentowi pytania za pośrednictwem m.in. Radia Hit. Dziennikarze rozgłośni radiowej czekają na wszelkie opinie pod numerem telefonu 054 233-72-72, w każdy wtorek po godz. 14.00. Przypominamy, że w dziale „Multimedia” na stronie www.wloclawek.pl można również obejrzeć ostatnie programy emitowane w TV Kujawy pt.: „Zapytaj Prezydenta”.
 • „Zarządca” i MPWiK: otwarcie ofert Dziś w Zarządzaniu i Obrót Nieruchomościami „Zarządca” Sp. z o.o. we Włocławku odbędzie się otwarcie ofert: o godz. 9.00 na „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach bez białego montażu w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ulicach: Chłodnej 1, Chłodnej 5, Chłodnej 18”. Natomiast o godz. 9.30 otwarte zostaną oferty na „Likwidację szamba i podłączenie budynków przy ul. Węglowej 25d i Węglowej 15 do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej zewnętrznej – oś. Bartnicka-Letnia, budynki stanowią własność Gminy Miasto Włocławek”. O godz. 11.30 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku odbędzie się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w ulicach: Papieżka, Płocka, Brzezinowa i innych we Włocławku. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki komunalne z następujących posesji: Papieżka 22 (dł. odcinka 39,5 mb.); Papieżka 49b (dł. odcinka 33 mb.); Płocka 54a (dł. odcinka 16 mb.); Płocka 74 a (dł. odcinka 30 mb.); Brzezinowa 84 a (dł. odcinka 8,5 mb.); Słoneczna 39 (dł. odcinka 12 mb.) i al. Jana Pawła II 56 a (dł. odcinka 40 mb).
 • Dyżur radnych Dziś (wtorek) dyżur pełnić będą radni okręgu nr 1 (Śródmieście). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22 a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy: 054 414 42 37.
 • Artyści z „pasją” w bibliotece Dziś w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Żytniej 66/68 odbędzie się spotkanie z członkami Włocławskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Artystów „PASJA”. Gośćmi będą: Zbigniew Błaszczyk, Danuta Kowalska, Sławomira Tańska i Krystyna Walecka. Okazją do spotkania jest wystawa prac artystów, która potrwa do 30 listopada br. Początek spotkania o godz. 17.00. Wstęp wolny.

 • Koncert pieśni patriotycznych Jutro ( środa, 11 listopada ) o godzinie 16.00 w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul. Słowackiego 1a rozpocznie się koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Wystąpi chór rzemieślniczy „Lutnia” pod dyrekcją Bartłomieja Włodarskiego. W programie pieśni legionowe, powstańcze, patriotyczne. Wstęp wolny, organizatorzy zapraszają.
 • Zawisną flagi W związku z przypadającym 11 listopada br. Narodowym Świętem Niepodległości, na terenie miasta wywieszonych zostanie łącznie około 1800 flag państwowych i miejskich, poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej UM.