NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 12.11.2009

Włocławek, dn. 12 listopada 2009 r.

 • Nowe hotspoty we Włocławku! Jutro, tj. 13 listopada br. prezydent Włocławka Andrzej Pałucki podpisze porozumienie z prezesem Telewizji Kablowej „SatFilm” Robertem Kowalczykiem w sprawie zainstalowania i dostarczania bezpłatnego dostępu do Internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Włocławka. Anteny zostaną zainstalowane w 6 miejscach w centrum miasta, na budynkach: Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, Cechu Rzemiosł Różnych przy placu Wolności 17, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13, na budynkach mieszkalnym oraz Zespołu Szkół Chemicznych przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22. Usługodawca zapewni dostęp do Internetu bezprzewodowego o przepustowości 2 Mbit/s / 512 kbit/s na jeden punkt dostępowy. Usługa nie będzie obejmowała jedynie aplikacji „P2P” (peer-to-peer), czyli nie będzie można korzystać np. z sieci BitTorrent. Porozumienie z „SatFilmem” zostanie zawarte na okres 5 lat. Podpisanie umowy nastąpi o godz. 10.00 w gabinecie Prezydenta (pokój nr 304).
 • Sesja Rady Miasta odwołana! Zaplanowane na jutro, tj. 13 listopada br. dokończenie obrad XXXV Sesji Rady Miasta nie odbędzie się. O nowym terminie poinformujemy.
 • Mamy „Rodzynka z pozarządówki” Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłoniła laureatów. Na konkurs wpłynęło 49 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 42 inicjatywy. Najpierw członkowie kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie, za pomocą punktacji określonej w regulaminie konkursu. Następnie, w oparciu o średnią ocen indywidualnych, wyłoniono 22 projekty, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Zdecydowano także o wizytacjach 14 organizacji. Po zakończeniu wizytacji odbyło się drugie posiedzenie kapituły, która rekomendowała do nagrody 12 organizacji pozarządowych i zaproponowała nagrody w wysokości 2750 zł dla każdego z laureatów. W tym szacownym gronie znalazło się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligo” z Włocławka. Gala wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” odbędzie się 25 listopada w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.
 • Medale Unitas Durat dla włocławian W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie medali Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis. Otrzymały je osoby i organizacje zasłużone w propagowaniu idei wolnościowych. Wśród 13 uhonorowanych organizacji, znalazły się również: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – oddziały terenowe we Włocławku.
 • Badania znamion skóry: kolejna tura przed nami Realizowane są bezpłatne badania dermatoskopowe skóry, organizowane w ramach Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry. Jest to jeden z siedmiu projektów profilaktycznych, przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.        W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są  wyjazdowe badania przesiewowe. Pacjenci z wykrytymi niebezpiecznymi zmianami kierowani są do specjalistycznych przychodni. We Włocławku odbyła się już pierwsza tura badań, w czasie których zdiagnozowano 148 włocławian. Kolejna akcja bezpłatnej diagnostyki będzie miała miejsce w sobotę, 21 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Bukowej.
 • Organizacje pozarządowe w projekcie „Razem bezpieczniej” Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłoni najlepsze projekty publiczne, których realizacja nastąpi w 2010 roku. Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dotacje na ten cel. Zgodnie z uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r., do roku 2015 zakładane jest utrzymanie kwoty 3 mln złotych rocznie na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być opracowane wg wzoru, który został przyjęty przez zespół działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający za zadanie wspieranie procesu koordynacji programu. Złożone propozycje zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego spośród członków wojewódzkiego zespołu ds. realizacji programu rządowego „Razem bezpieczniej” w woj. kujawsko-pomorskim. Siedem najwyżej ocenionych projektów zostanie przedłożonych do oceny przez członków Zespołu funkcjonującego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres tematyczny złożonych projektów winien być tożsamy z jednym z obszarów problemowych wskazanych w założeniach do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj.: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie; bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Gotowe projekty należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do dnia 20 listopada 2009 r., z dopiskiem na kopercie „Projekt programu Razem bezpieczniej”. Wzór wniosku, kryteria oceny oraz wszelkie informacje związane z dofinansowaniem projektu realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej” są umieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl. baner – „RAZEM BEZPIECZNIEJ”).
 • Sesja Rady Miasta Jutro, piątek 13 listopada br. o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dokończenie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Włocławek. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.
 • Internetowa baza organizacji pozarządowych: w jaki sposób z niej korzystać Na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w linku: „Trzeci sektor w regionie”, znajduje się baza organizacji pozarządowych województwa kujawsko – pomorskiego. Jest ona udostępniona w formie plików PDF i aby ją otworzyć, należy mieć zainstalowany na komputerze program Adobe Reader. Informacje o organizacjach można wybierać z bazy na 3 różne sposoby: organizacje posegregowane są alfabetycznie wg nazw własnych organizacji, wg powiatów (alfabetycznie) lub też według jednego z zakresów działalności. W zależności od tego, według jakich kryteriów chcemy szukać, należy wybrać jeden z plików. Internetowy wykaz powstał w oparciu o ankiety wypełnione przez  przedstawicieli trzeciego sektora. Ankiety są cały czas do pobrania pod tym samym adresem, pod którym znajduje się cała baza.
 • Lokale na sprzedaż Zarządzeniem Prezydenta Miasta przeznaczonych zostało do sprzedaży 31 lokali mieszkalnych, w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek. 29 lokali przeznaczonych jest do sprzedaży z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem, natomiast 2 lokale do sprzedaży z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem. Zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), najemcom wyżej wymienionych lokali przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.
 • Sukces młodych dżokejów Uczniowie włocławskiego Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 wzięli udział w V Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w ujeżdżaniu. Szkołę reprezentowali: Mateusz Ziółkowski, Jakub Mikołajczyk, Dariusz Jamroziewicz, Marika Fijałkowska i absolwentka, Joanna Kamińska. Zawodnicy startowali na Natawie i Dalili. Medale wywalczyli: Mateusz Ziółkowski (poziom II) zdobył srebrny medal w programie dowolnym, Marika Fijałkowska (poziom III) zdobyła brązowy medal w programie indywidualnym. Pozostali uczniowie startowali w grupie B – spisali się świetnie w programach indywidualnych: Jakub Mikołajczyk był pierwszy na poziomie II, Joanna Kamińska była pierwsza na poziomie I b, Dariusz Jamroziewicz był drugi na poziomie      I b. Reprezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku była najliczniejszą grupą pośród zawodników i trenerów z całej Polski.
 • Jubileusz włocławskich „Amazonek” W najbliższą sobotę, 14 listopada, Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” będzie świętować 15-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbędą się o godz. 11.00 w Pałacu Bursztynowym przy ul. Okrężnej.

 • Zbiórka elektrośmieci W najbliższą sobotę, tj. 14 listopada br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” przeprowadzi kolejną zbiórkę elektrośmieci. Tym razem czasowy punkt zbierania elektrośmieci zlokalizowany będzie przy ul. Kapitulnej (na wysokości ul. Jastrzębiej) i czynny od godz. 9.00 do 13.00. Podobną akcję „Saniko” zorganizuje również 21 listopada br. przy ul. Promiennej (pętla autobusowa). Przypominamy, że każdy, kto chce pozbyć się bezpłatnie niepotrzebnego sprzętu może to zrobić także w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 15.00 w autoryzowanym punkcie PGK „Saniko” przy ulicy Komunalnej 4.
 • MPWiK: przetarg Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku. Na każdy wyrób Wykonawca powinien posiadać deklarację zgodności z PN. Warunki Udzielenia Zamówienia wraz z kompletem dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.mpwik.wloclawek.pl w dziale: Przetargi. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.11.2009 r. do godz. 12.00 w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. 
 • DGS Cup W weekend 14-15 listopada w Hali Mistrzów odbędzie się Puchar DGS Futsal Ligi. Rywalizacja przebiegać będzie o trofeum ufundowane przez Marka Kłopockiego, prezesa DGS SA. Zespoły po losowaniu utworzą trzy grupy po pięć drużyn. Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów, które zaplanowano na 15 listopada. O dwa pozostałe lokaty rywalizować będą drużyny z trzecich miejsc oraz najlepsza ekipa z czwartej pozycji. Prawy gry ma 15 ekip, które występują w X edycji rozgrywek DGS Futsal Ligi. Losowanie grup odbędzie się w czwartek 12 listopada w sali konferencyjnej Hali Mistrzów. Początek o godzinie 10. Podczas przewidzianej konferencji prasowej poznamy także składy drużyn oldbojów, które w następny piątek (20 listopada) na stadionie OSiR przy ul. Leśnej rozegrają towarzyskie spotkanie o puchar Arkadiusza Horonziaka, zastępcy prezydenta Włocławka.
 • Uwaga przedsiębiorcy! Do końca roku należy zmienić numer PKD Referat Ewidencji Gospodarczej UM przypomina przedsiębiorcom, że do 31 grudnia 2009 roku muszą zmienić numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) na nowy PKD 2007. W tym celu powinni zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, gdzie dokonają wszelkich formalności. Zmiana ta wynika z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Referatu Ewidencji Gospodarczej pod numerem telefonu 54 414-47-08 lub 54 414-43-06.