NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 09.11.2009

Włocławek, dn. 9 listopada 2009 r.

 • Ponad milion złotych dla Włocławka na wyrównanie szans w edukacji Projekt Urzędu Miasta pt.: „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji” otrzymał 1,26 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota ta pokryje w 100% wydatki na realizację projektu, a więc miasto nie wyda ani złotówki! Projekt powstał w Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki i jest największym z dotychczas realizowanych przez Urząd Miasta w ramach programu Kapitał Ludzki. Celem projektu jest pomoc 440 uczniom i 400 uczennicom, m.in. w nadrobieniu zaległości edukacyjnych. Zajęcia adresowane są do wszystkich uczniów włocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich prowadzonych przez miasto. Program zajęć obejmować będzie przedmioty humanistyczne, w tym język polski i języki obce, przedmioty matematyczno-fizyczne, przyrodnicze, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Realizacja programu kształcenia rozpocznie się w listopadzie br. i potrwa do czerwca 2010 r. 16 szkół podstawowych i gimnazjów, które zgłosiły chęć organizacji zajęć otrzymają tablice interaktywne, natomiast szkoły ponadgimnazjalne notebooki i rzutniki multimedialne. Projekt to także olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne. Łącznie obejmie 1498 godzin zajęć. Dla ich uczestników przewidziano zakup 3075 zestawów pomocy dydaktycznych, po cenie 100 zł każdy, a także 7536 posiłków, które otrzymają uczniowie podczas przerw. „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji” to najnowszy z projektów realizowanych we włocławskiej oświacie. Wniosek został złożony w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
 • Przypominamy: dziś, przez trzy godziny, Urząd Miasta będzie pozbawiony prądu Dziś w godzinach 9.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Powodem przerwy są planowane prace modernizacyjne w stacji transformatorowej. Ważne! Serwer Urzędu Miasta zostanie wyłączony już o godz. 8.30. W związku z tym niemożliwe będzie dokonywanie formalności urzędowych, związanych z koniecznością użycia urządzeń zasilanych energią elektryczną, w tym komputerów. Utrudnienie to obejmie również wydziały Urzędu Miasta, zlokalizowane przy ulicy 3 Maja i ul. Kościuszki. Wydział Komunikacji będzie pracował normalnie, z wyjątkiem kasy. Dziś w godzinach 8.30 – 12.30 kasy ratusza będą nieczynne, zarówno przy Zielonym Rynku, jak i przy ul. Kościuszki. Brak możliwości pracy sieci dotyczy wszystkich lokalizacji Urzędu Miasta ( Zielony Rynek, 3 Maja, Kościuszki ) oraz Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nie będą również czynne windy i bankomat, zlokalizowany w holu UM przy Zielonym Rynku.
 • Sesja Rady Miasta: dokończenie obrad W piątek, 13 listopada br. o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dokończenie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Włocławek. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.
 • Pływalnia „Delfin” nieczynna przez tydzień Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, iż w tym tygodniu ( od dziś do niedzieli, 15 listopada ) kryta pływalnia „Delfin” przy al. Chopina będzie nieczynna, w związku z przyłączeniem „małego basenu”.

 • Unijne środki na przebudowę ulicy Kapitulnej Wniosek złożony przez prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego o dofinansowanie I etapu przebudowy ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwestii dofinansowania projektu. Oznacza to, że niebawem zostanie podpisana umowa. Wartość inwestycji to 10,2 mln zł, z czego wkład unijny wyniesie 5,1 mln zł. Przypomnijmy, iż wykonawcą I etapu inwestycji będzie konsorcjum włocławskich firm: „Spec-Dróg” (lider konsorcjum), Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom”, „Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” oraz „Drogi i Mosty Antoni Popowski”, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na roboty budowlane – 7,25 mln zł.

– Prace będą podzielone na etapy – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – Pierwszy ma zakończyć się w 2010 roku. Zakresem przebudowy objęte będą ul. Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego).

Zakres prac obejmie roboty drogowe, wykonanie jezdni o szerokości 7 m i obustronnego chodnika o szerokości 1,5 m. Wybudowana będzie także ścieżka rowerowa o szerokości 2 m oraz zatoki autobusowe. Konsorcjum firm wykona także nowe kanalizacje odprowadzające wody opadowe, przebuduje oświetlenie drogowe i urządzi zieleń. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wiejska – Zgodna – Gajowa. Roboty obejmą także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Kolejne etapy budowy obejmą ul. Kapitulną na odcinku od. ul. Długiej do ul. Jastrzębiej oraz połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Zgłowiączkę (długość mostu – 48 m oraz ciągi pieszo-rowerowe – 2 x 4 m). Powstaną tam jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe. Etap III przewiduje przebudowę ul. Kapitulnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Długiej, wraz z budową tunelu dla pieszych i rowerzystów w rejonie istniejącego wiaduktu PKP. Tunel, wraz ze ścieżką rowerową będą miały szerokość 4 m. Zbudowane będą także jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa oraz zatoki autobusowe. Odcinek od ul. Jastrzębiej do ul. Szuwarowej został wyłączony na chwilę obecną z realizacji ze względu na protesty mieszkańców. Przebudowę planuje się rozpocząć podczas III etapu realizacji inwestycji. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2012 roku. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Place zabaw po kontroli W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placów zabaw, Wydział Gospodarki Komunalnej UM przeprowadził kompleksową kontrolę placów. Skontrolowane zostały place zabaw w Parku Łokietka, Parku Sienkiewicza, przy ul. Toruńskiej oraz miejskie place usytuowane na Zakręcie, przy ul. Wienieckiej i Jagiellońskiej. W wyniku kontroli stwierdzono nagminne odkręcanie śrub w elementach zabawowych, braki elementów w piaskownicach, zniszczone siedziska huśtawek i brak uchwytów do trzymania, ubytki desek w ławkach. Najbardziej zdewastowany jest plac zabaw na Zakręcie. Zalecenia pokontrolne wysłano do jednostek zarządzających placami, celem usunięcia szkód.
 • Nowa strona internetowa miejskiej biblioteki Ruszyła nowa strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jak informuje placówka, przygotowując witrynę, zwrócono uwagę przede wszystkim na jej funkcjonalność i umieszczenie szerokiego zakresu praktycznych informacji o bibliotece. Strona ma nową, bardziej stonowaną szatę graficzną i łatwiejszą w przeglądaniu, galerię zdjęć. Inauguracji nowej strony towarzyszy konkurs z nagrodami. Szczegóły pod adresem: www.biblioteka.wloclawek.pl
 • Furtki cmentarne otwarte krócej Przypominamy mieszkańcom Włocławka, że od listopada br. furtki w bramach cmentarnych otwarte są krócej, tj. w godz. 7.00-18.00.
 • Remont w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włocławku zostanie przebudowana. Lewe skrzydło budynku przy ul. Żytniej 55 zostanie zaadaptowane na potrzeby rozpoczynających naukę samodzielności mieszkańców. Oprócz robót typowo remontowych wymienione będą instalacje elektryczna i centralnego ogrzewania. W części środkowej budynku wyremontowana będzie klatka schodowa i rozebrane zostaną niektóre ściany. Oferty należy składać do 27 listopada 2009 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego W minioną sobotę wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego ”Ślady przeszłości – historia Włocławka”, którego organizatorem był Urząd Miasta. Celem tego artystycznego współzawodnictwa było odnalezienie i fotograficzne udokumentowanie zapomnianych miejsc związanych z historią Włocławka, poszerzenie wiedzy historycznej o mieście, inspirowanie innych do zainteresowania się dziejami Włocławka. Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody i dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Katarzyna Kacprzak – Zasada ( I miejsce – „za świeżość spojrzenia oraz wysoką jakość techniczną zdjęć” ), Elżbieta Słomska ( II miejsce – „za przypomnienie miejsc, których większość włocławian nie zauważa” ) oraz Monika Weber ( III miejsce – „za niebanalne spojrzenie na miejsce kultu na włocławskiej zaporze” ). Wyróżnienia przyznano: Elzen Olszewskiej za odkrycie zapomnianych miejsc oraz Jakubowi Gamalczykowi – za ciekawe przybliżenie historii Włocławka.
 • Policja i Urząd Miasta: profilaktyka w szkołach Komenda Miejska Policji we Włocławku i Urząd Miasta przystępują do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego, ukierunkowanego na przeciwdziałanie uzależnieniom. Program „PaT” prowadzony będzie w czterech obszarach: prezentacja, działanie adresowane do młodzieży lub rodziców, edukacja, akcja. Tematyczne spotkanie z dyrektorami i pedagogami szkół gimnazjalnych odbędzie się 18 listopada o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji jest również organizatorem Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, środku odurzające, narkotyki). Poprzez sztukę młodzież będzie miała okazję wypowiedzieć się na temat uzależnień i ich konsekwencji. Regulamin teatralny, wraz z kartą zgłoszenia, można pobrać ze strony: www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • Dyżur radnych Jutro, tj. 10 listopada br. (wtorek) ) dyżur pełnić będą radni okręgu nr 1 (Śródmieście). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22 a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy:  054  414 42 37.
 • Remont w muzeum: zamknięta część ekspozycji Od dziś do końca roku, w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 będzie trwał remont. W związku z tym zamknięta dla zwiedzających została część ekspozycji, prezentowana na I piętrze. Poza remontem prowadzone będą prace związane z częściową zmianą aranżacji wystawy.
 • MOPR zaprasza: jesienna biesiada integracyjna Dziś o godz. 14.30 w sali kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11/13 rozpocznie się II edycja „Jesiennej biesiady integracyjnej”, przygotowanej przez pracowników socjalnych Osiedlowej Sekcji Pomocy Środowiskowej nr 1 “Śródmieście”. Temat tej edycji to “Jesiennych wspomnień czar”.