NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic

17 marca 2013 r. w Domu Strażaka w Śmiowicach odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic. Spotkanie rozpoczęte zostało przywitaniem przybyłych gości, następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków.

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań z działalności za rok 2012, po czym nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami i planami pracy. Udzielono również absolutorium zarządowi OSP Śmiłowice.

Tekst i zdjęcia Danuta Szmajda