NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wajda zachęca

Czynna w Muzeum Etnograficznym we Włocławku wystawa „Andrzej Wajda. Etnograficzny remanent” przybliża nam zainteresowania wybitnego reżysera zjawiskami kultury z pogranicza sztuki ludowej i jarmarcznej. Etnograficzne pasje Wajdy z czasów młodości wiele mówią o jego wrażliwości  i sposobie patrzenia na otaczający świat, widzenia w nich tego czego inni nie dostrzegali. Jednym z takich fenomenów odkrytych przez Wajdę była praca fotografów ulicznych, których pojawianie się  we wsiach, miasteczkach i miastach, zwłaszcza w czasie odpustów lub jarmarków ożywiało niepowtarzalny  klimat lat 50. ubiegłego stulecia. Fotografowie uliczni, wszechobecni jeszcze w tym czasie, rzadko pojawiali się na ulicach w następnych dekadach. Wajda, jako pierwszy w Polsce, zwrócił na nich uwagę i zgromadził sporą dokumentację na ten temat. Rezultaty swoich poszukiwań, pisane z zacięciem etnografa, opublikował także w  1956 roku w  czasopiśmie „Polska Sztuka Ludowa”. Ekran uliczny „zagrał” także w debiutanckim filmie Andrzeja Wajdy z 1955 roku „Pokolenie”.

Przy okazji prezentacji wystawy kierujemy apel do zwiedzających, by wzorem reżysera, także w swoich zbiorach fotograficznych dokonać podobnego remanentu, a najciekawsze zdjęcia przynieść do muzeum. Zainteresowani jesteśmy głównie zdjęciami z lat 50. i 60. XX wieku, wykonanymi na tle dużych ekranów ulicznych, także takich, w których osoba fotografowana umieszczała głowę w otworze na to przeznaczonym, by stać się na chwilę np. pilotem samolotu  lub właścicielem drogiego samochodu itp. Wskazane są też zdjęcia z udziałem rekwizytów (np. stroje góralskie), także studyjne oraz  różnego rodzaju winiety, czyli mniejszych rozmiarów zdjęcia z napisami „Pamiątka z wojska”. Jeśli zgromadzony zbiór będzie interesujący, zaprezentujemy go w trakcie trwania wystawy, a wykonane z nich skany wzbogacą kolejne edycje tej wystawy w Polsce. Oryginały zdjęć oddamy właścicielom. Prosimy zgłaszać się do Muzeum Etnograficznego we Włocławku (ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6), kontakt: Krystyna Pawłowska,  Michał Kwiatkowski, telefon: 54 232 30 01.