NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży: zmiany w ministerialnym rozporządzeniu

Kuratorium Oświaty poinformowało, że weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Informacje szczegółowe dotyczące zmian w rozporządzeniu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany, które zakładają: likwidację karty kwalifikacyjnej obiektu i zastąpienie jej wypełnianym on-line formularzem zgłoszenia wypoczynku, funkcjonowanie ogólnopolskiej elektronicznej bazy wypoczynku czy rejestrację tzw. małych form wypoczynku, trwających do 5 dni przy uczestnictwie nie więcej niż 25 uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.