NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Uczniowie z europejskimi certyfikatami: włocławianin najlepszy

ecdl-1Piotr Szczepański, uczeń Zespołu Szkół Technicznych, uzyskał najlepszy wynik na egzaminach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009. Projekt był realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Dziś o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 Piotr Szczepański przyjmie gratulacje i odbierze dyplom z rąk zastępcy prezydenta, Arkadiusza Horonziaka. Warto dodać, że projekt był realizowany w partnerstwie obejmującym wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gminę Unisław. Za koordynację projektu, wdrażanego od czerwca 2008 do listopada 2009, odpowiada Powiat Toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł – w tym 1.760.000 zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 240.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerów. Całkowita wartość naszego projektu to 179.648.00zł. W ramach przedsięwzięcia, szkoły zawodowe (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych) realizowały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – były to kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Aby poprawić bazę dydaktyczną objętych projektem szkół i stworzyć uczniom możliwość dostępu do najnowszych podręczników, do bibliotek szkolnych trafiły podręczniki i książki do nauki zawodu za łączną kwotę 39.483 zł – około 1100 pozycji. Szkolenie dla włocławskich uczniów przeprowadziła Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ( OFEK) z siedzibą we Wrocławiu. Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych uzyskało łącznie 86 uczniów włocławskich szkół zawodowych.