NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Pieniądze z PFRON na roboty budowlane – czekają

niepelnosprawniDo końca listopada można składać wnioski o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pośredniczy Urząd Marszałkowski, a ostateczną decyzję podejmuje zarząd województwa.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje prowadzące od co najmniej 2 lat działalność związaną z rehabilitacją, posiadające pozwolenie na budowę.
Wsparcie mogą otrzymać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na budowę wind, podjazdów, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych oraz na remont budynków.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne tutaj .

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=99

W tym roku na wsparcie 11 takich przedsięwzięć przeznaczyliśmy łącznie 2,3 mln zł. Otrzymało je m.in. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy tężni” w Inowrocławiu, Fundacja „Wiatrak z Bydgoszczy”, Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach i Kamieniu Krajeńskim oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie.
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z PFRON w 2009 roku tutaj .

Inicjatywy dofinansowane przez samorząd województwa ze środków PFRON w latach 2007-2009 tutaj .

– Wszystkie działania, które podejmujemy na rzecz niepełnosprawnych, zmierzają do tego, aby stworzyć tym osobom warunki do samodzielnego życia. Pomagamy niepełnosprawnym między innymi w znalezieniu pracy, wspieramy też fizyczną i psychiczną rehabilitację. Chcemy, aby standard obiektów, w których się ona odbywa, był jak najwyższy, dlatego zachęcam do składania kolejnych wniosków na dofinansowanie prac budowlano-remontowych obiektów służących rehabilitacji – mówi marszałek Piotr Całbecki

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego