NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Turniej szachowy w Klubie WCK „Stara Remiza”

Klub WCK „Stara Remiza” zaprasza wszystkich chętnych na „II Turniej WKSz–1938”. Szczegóły poniżej.

CEL IMPREZY:

Popularyzacja Królewskiej Gry oraz podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.

ORGANIZATOR:

„Włocławski Klub Szachowy 1938”

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Sala gier – Włocławek ul. Żabia 8, klub „Stara Remiza”.

Turniej zostanie rozegrany w terminie od 12 do 30 września (ewentualnie do 14 października – w zależności od przyjętego systemu rozgrywek).

UCZESTNICTWO:

Organizator przewiduje przeprowadzenie zawodów w dwóch oddzielnych grupach – A i B. Do zawodów mogą się zatem zgłaszać wszyscy szachiści bez względu na posiadaną kategorię. Liczba uczestników w jednej grupie będzie wynosiła od 6 do 12 zawodników. Zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mail na adres grochowalskipawel@wp.pl lub telefonicznie pod numer 662 257 030.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turnieje zostaną rozegrane systemem kołowym.

Obowiązują przepisy gry FIDE. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. Kolejność końcowa miejsc ustalana na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decyduje wartościowanie wg punktacji Bergera, bezpośredni pojedynek, większa ilość zwycięstw.

Tempo gry – 1 godzina na partię dla zawodnika (P’60)

PROGRAM TURNIEJU:

12 września (poniedziałek) – godzina 1645 weryfikacja listy startowej, podział na grupy – 1 runda, godzina 1700

16 września (piątek) – 2 runda, godzina 1645

17 września (sobota) – 3 i 4 runda (1000 – 1200 i 1230 – 1430)

18 września (niedziela) – 5 i 6 runda (1000 – 1200 i 1230 – 1430)

16 września (piątek) – 7 runda, godzina 1645

23 września (piątek) – 8 runda, godzina 1645

30 września (piątek) – 9 runda, godzina 1645

i ewentualnie

7 października (piątek) – 10 runda, godzina 1645

14 października (piątek) – 11 runda, godzina 1645

Terminarz turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych zawodników i przyjętego systemu rozgrywek.

ZASADY FINANSOWANIA:

Zawodnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:

10 PLN – zawodnicy WKSz-1938 (z opłaconymi składkami członkowskimi)

20 PLN – pozostali zawodnicy

Wpisowe w stu procentach przeznaczone jest do puli nagród.

Koszty organizacyjne pokrywa Włocławski Klub Szachowy 1938. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

NAGRODY:

Nagrody finansowe z wpisowego. Ustalone na odprawie technicznej, przed rozpoczęciem turnieju.

USTALENIA KOŃCOWE:

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Sędzia ma prawo do ostatecznej interpretacji przepisów.

Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Zawodnik, który przystąpi do partii w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (również piwo) zostanie automatycznie wykluczony z turnieju.

Partie z turnieju stanowią własność organizatora, dlatego istnieje obowiązek prowadzenia czytelnego zapisu gry. Partie zostaną udostępnione uczestnikom turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie.