NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Struna” – Włocławek 2011 – Zaproszenie

Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury zaprasza do udziału w XVI REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH „STRUNA” – WŁOCŁAWEK ‘2011. Celem Przeglądu jest spotkanie zespołów muzycznych, aktywizacja kulturalna środowisk młodzieżowych, doskonalenie różnych form amatorskiego muzykowania, rozbudzenie poszukiwań twórczych. Repertuar wykonywany przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki rockowej, jazzowej, bluesowej, country, pop, hip-hop.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i dostarczenie roboczego nagrania utworu muzycznego. na adres organizatora do dnia 16 października 2011 r. Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin dostępne są we WOEiPK, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 54 232 65 34 oraz na stronie internetowej: www.wok.wloclawek.pl.

O zakwalifikowaniu do Przeglądu zadecyduje komisja artystyczna powołana przez organizatora, która dokona oceny materiału nadesłanego przez zespoły, uwzględniając dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, aranżację utworów, innowacje, ogólne wrażenie artystyczne. „STRUNA” odbędzie się 29 października 2011 r. we Włocławskim Centrum Kultury. Instytucja ta wspomaga organizację naszej imprezy. Na najlepszych czekają nagrody, wśród nich wydanie materiału promocyjnego – singla.

WOEiPK