NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Pozyskaj unijną dotację dla swojej firmy: bezpłatne warsztaty

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców z Włocławka na bezpłatne warsztaty poświęcone sposobom pozyskiwania dotacji unijnych na inwestycje. Spotkanie odbędzie się 18 i 19 lutego w toruńskim Hotelu „Filmar”. Pierwszego dnia w godzinach od 10.00 do 12.30 odbędą się wykłady wprowadzające. Łączą one ze sobą elementy praktyki z wiedzą posiadaną przez ekspertów unijnych i przedstawicieli Instytucji Wdrażających. Tematyką wykładów będzie: badanie statusu firmy, przegląd najważniejszych źródeł finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw, podstawowe zagadnienie związane z pomocą publiczną, kwalifikowalność wydatków w programach operacyjnych, pakiet antykryzysowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz źródła informacji o funduszach. Konsultacje indywidualne odbędą się następnego dnia warsztatów. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość bezpośredniej, indywidualnej, półgodzinnej rozmowy z doświadczonym ekspertem na temat swojego pomysłu czy projektu. W konsultacjach wezmą również udział przedstawiciele instytucji udzielających wsparcia. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na konsultacje jest wskazanie tematu rozmowy lub ewentualnych pytań w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na konsultacje jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej www.eurodlaprzedsiebiorcow.pl. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Lelińska, e-mail: mlelinska@pkpplewiatan.pl, tel.: 22 565 20 78. „Euro dla przedsiębiorców” to cykl 16 regionalnych konferencji, których zadaniem jest ukazać szerokie możliwości uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich przez firmy. Konferencje są organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W spotkaniach weźmie udział łącznie około 1600 przedsiębiorców.