NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Poeta na początku XXI wieku”

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski Mirosława Antoniego Glazika (M.A.G.) i Joanny Jasińskiej (J.J.) „Poeta na początku XXI wieku”. Spotkanie odbedzie się 19 lutego 2010r. O godz. 17.00 w Filii nr 3 przy u. Wienieckiej 14.
Wstęp wolny.

Joanna Jasińska (J.J.)

Pracuje jako położna. Mieszka w Kowalu. Od wielu lat pisze wiersze. Odpoczynanie to jej literacki debiut książkowy. Współtworzyła trzy ostatnie książki (wiersze, proza poetyckai opowiadania) M. A. Glazika: Dekalog na początku XXI wiekua nowe przypowieści (Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2007) i Eurydyka i Orfeusz (Sen) („Lega” Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Włocławek 2007) – wybór, opracowanie i układ tekstów, Odpoczynanie. Wiersze i opowiadania. (Wspólnota Samorządowa, Włocławek 2008). Także jej dziełem są oryginalne projekty okładek wyżej wymienionych książek. Od 15 listopada 2006 roku jest menadżerem M. A. Glazika, prowadzącym jego sprawy związanez twórczością literacką. Fantazje i tęsknoty to jej druga książka.

Mirosław Antoni Glazik (MA.G.)

Pracuje jako nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Wykładowca literatury religijnej, teorii literatury i kultury języka polskiego. Mieszka w Kowalu i we Włocławku. Uprawia poezję, prozę, także krytykę literackąi filmową. Autor książek: Wieczory prowincjonalne, DKTK, Włocławek 1986;W rytmie codzienności, NKL, Włocławek 1989; Nocny dyżur poety, NKL, Włocławek 1990; Świt, NKL, Włocławek 1991; M. Glazik /wiersze, proza poetycka/, Niknące obrazy, DKTK Włocławek 1995; Czterdzieści i cztery wiersze, DKTK, Włocławek 1998; Dożyć w sobie. Almanach poetycki wydany z okazji 800-lecia miasta Świecia. Wybór, układ i wstęp Mirosław Glazik, wybór i redakcja Dorota Kiedrowska, Świecie 1999; Zagubienie, Wspólnota Samorządowa, Włocławek 2003; Dekalog na początku XXI wieku, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2007; Eurydyka i Orfeusz (Sen), (wiersze i proza poetycka), „Lega” Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2007. J. Jasińska, M. A. Glazik (M.A.G.),  Odpoczynanie. Wiersze i opowiadania. Wspólnota Samorządowa. Włocławek 2008, J. Jasińska, M. A. Glazik (M.A.G.), Fantazje i tęsknoty. Wiersze. Wspólnota Samorządowa. Włocławek 2009.