NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Otwarta Akcja Poboru Krwi – 3 września 2020 r.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 3 września 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL.

Wszystkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.
Potrzebna jest każda grupa krwi!

PCK