NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”

Projekt „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”: spotkanie szkolnych koordynatorów Również dziś o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbędzie się spotkanie szkolnych koordynatorów projektu „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”. Koordynatorzy „wymienią się” propozycjami programu zajęć w szkołach, propozycjami zakupów w ramach zestawów dydaktycznych; ustalą także terminy szkoleń. Przypomnijmy: projekt Urzędu Miasta pt.: „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji” otrzymał 1,26 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota ta pokryje w 100% wydatki na realizację projektu, a więc miasto nie wyda ani złotówki. Projekt powstał w Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki i jest największym z dotychczas realizowanych przez Urząd Miasta w ramach programu Kapitał Ludzki. Celem projektu jest pomoc 440 uczniom i 400 uczennicom, m.in. w nadrobieniu zaległości edukacyjnych. Zajęcia adresowane są do wszystkich uczniów włocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich prowadzonych przez miasto. Program zajęć obejmować będzie przedmioty humanistyczne, w tym język polski i języki obce, przedmioty matematyczno-fizyczne, przyrodnicze, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Realizacja programu kształcenia rozpocznie się w listopadzie br. i potrwa do czerwca 2010 r. 16 szkół podstawowych i gimnazjów, które zgłosiły chęć organizacji zajęć otrzymają tablice interaktywne, natomiast szkoły ponadgimnazjalne notebooki i rzutniki multimedialne. Projekt to także olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne. Łącznie obejmie 1498 godzin zajęć. Dla ich uczestników przewidziano zakup 3075 zestawów pomocy dydaktycznych, po cenie 100 zł każdy, a także 7536 posiłków, które otrzymają uczniowie podczas przerw. „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji” to najnowszy z projektów realizowanych we włocławskiej oświacie. Wniosek został złożony w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.