NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dziś podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy Zielonego Rynku

UMDziś o godz. 10.00 w sali nr 302 ratusza przy Zielonym Rynku nastąpi podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu, wykonawcą przebudowy Zielonego Rynku, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przypomnijmy: jest to konsorcjum firm, składające się z Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Rembud” sp. z o. o. z Włocławka oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Torunia. Firmy zaproponowały kwotę 9,36 mln zł. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników, dróg, budowę fontanny oraz infrastruktury technicznej. Zmieniona zostanie całkowicie mała architektura i układ zieleni. Wykonawca przebuduje istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto na placu będzie zainstalowana iluminacja. Inwestycja ma się zakończyć do 30 września 2010 roku. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7. „Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.