NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Akty wandalizmu

Niestety z przykrością informujemy, że w ostatnim okresie do Straży Miejskiej napływały od mieszkańców informacje, na temat zniszczeń dokonanych przez wandali w różnych miejscach naszego miasta. Dewastacje nastąpiły w miejscach użytku publicznego, przeznaczonych do rekreacji, uprawiania sportu i wypoczynku na terenie Michelina przy ulicy Bartnickiej oraz nowoutworzonego Parku na Słodowie. W pierwszym wymienionym miejscu wandale zniszczyli stoły przeznaczone do gry w szachy i warcaby, betonowe siedziska, plastikowe krzesełka i metalowe ogrodzenie boiska piłkarskiego natomiast na terenie parku, prawdopodobnie grupa podpitych osób, uszkodziła altankę, niszcząc drewniane elementy jej wystroju. W obu sprawach wykonano dokumentację zdjęciową zniszczeń, którą przekazaliśmy zarządcy tymi terenami do ewentualnego dalszego wykorzystania służbowego.

W bieżącym roku do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło ponad 40 zgłoszeń dotyczących przejawów wandalizmu, między innymi: przewróconych koszy ulicznych – 6, przewróconych pojemników do gromadzenia odzieży – 1, wybitej szyby – 1, zniżonych ławek – 4, uszkodzonych wiat przystankowych – 3. Ponadto Dyżurny Straży Miejskiej odbierał interwencje dotyczące malowania pomnika – 1, dotyczące wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 25 oraz nielegalnego plakatowania – 3. Oddzielną kategorią związaną z uszkodzeniami w infrastrukturze miejskiej były zgłoszenia dotyczące uszkodzonych znaków drogowych – 39, najprawdopodobniej spowodowanych kolizjami w ruchu drogowym. W wyniku działań strażników miejskich nałożono 4 mandaty karne na osoby naklejające ogłoszenia w miejscach zabronionych oraz skierowaliśmy 2 wnioski do sądu.

Natomiast wszelkie zebrane informacje o ustalonych lub potencjalnych sprawcach uszkodzeń, przekazaliśmy do Komendy Miejskiej Policji. Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego miasta, którym na sercu leży dobro wspólne, żeby informowali nas o każdej próbie dewastacji obiektów użyteczności publicznej. Będziemy reagowali na każdą informację, która przyczyni się do ujęcia sprawców zniszczeń i dewastacji.

SM we Włocławku