NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Żołnierze zachęcają kandydatów do wstąpienia w szeregi 8 Brygady WOT

KOLEJNE WCIELENIE KUJAWSKO – POMORSKICH TERYTORIALSÓW
ŻOŁNIERZE ZACHĘCAJĄ KANDYDATÓW DO WSTĄPIENIA W SZEREGI 8 BRYGADY WOT

Już ponad 1200 żołnierzy pełni ochotniczo służbę w szeregach 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sytuacja związana z pandemią Covid-19 zweryfikowała plany i zamierzenia niektórych z nich. Część odkryła nowe powołania, realizując zadania wspierające personel służby zdrowia w szpitalach, przychodniach i punktach wymazowych, zdecydowali się na przekwalifikowanie i za pośrednictwem szkoleń realizowanych przez wojsko uzyskali kompetencje w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – niosąc profesjonalne wsparcie potrzebującym.

Kiedy spędza się z drugim żołnierzem dwa tygodnie w zamknięciu to budują się relacje. Wiem, że mogę na kogoś liczyć, nawet gdy służba się skończy. I to się potwierdza. Znam osobiście żołnierzy, którzy prywatnie wozili zakupy jednemu z nas i jego rodzinie przebywającym na kwarantannie. Wojsko to wspólny cel, praca, szkolenia ale również przyjaźnie i ufam, że to takie na całe życie – wyznał szer. Krzysztof Gawrych wspierający od 10 dni jeden z DPS.

Działania podejmowane przez Wojska Obrony Terytorialnej w dużej mierze pozwoliły na minimalizowanie skutków pandemii. Oprócz działań w obszarze medycznym realizowane są również zadania sektora społecznego – wspieranie seniorów oraz dzieci.

Żaden żołnierz, któremu zaproponowaliśmy oddelegowanie do placówki opiekuńczo – wychowawczej celem realizowania zadań związanych z opieką nad dziećmi nie odmówił. Mówiąc szczerze to mamy zapytania czy będzie jeszcze taka możliwość, bo chętnych wśród naszych żołnierzy jest więcej. Zainspirowani energią jaką zyskaliśmy od dzieci postanowiliśmy zrobić jeszcze jeden dobry uczynek w ich kierunku – i w tym zakresie rozpoczęliśmy intensywną współpracę ze Św. Mikołajem (śmiech). Ale o tym może później, nie chciałabym zapeszać – relacjonuje szer. Paulina Ozdowska rzecznik prasowy 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dużo inicjatyw płynie od samych żołnierzy. Szkolenia zgrywające współpracę w sekcji lekkiej piechoty, w której docelowo będą wykonywać zadania, poprzez przekazywanie zdobytej dotychczas na użytek własny wiedzy oraz doświadczeń. Już jutro w Toruniu pod bramę kompleksu 81 Batalionu Lekkiej Piechoty, stawi się kolejnych 73 ochotników na żołnierzy WOT. Wśród nich znalazło się 14 kobiet. Większość to osoby w średnim wieku, 18 dwudziestolatków oraz 15 osób w granicach 50 r.ż. Statystycznie niezmiennie najwięcej ochotników podlega pod WKU Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. Na liście znaleźli się również mieszkańcy Brodnicy, Włocławka oraz Inowrocławia. To kolejni pracownicy administracji, mechanicy, prawnicy i nauczyciele którzy wniosą kolejną mała cegiełkę do naszej struktury.

Specyfika 5 Rodzaju Sił Zbrojnych polega na różnorodności, która sprawia, że jesteśmy silni, każdy w swojej indywidualności. Zaskakuje nas otwartość oraz różnorodność żołnierzy wstępujących do 8 Brygady, doświadczenia oraz wnoszone przez nich z tzw. „cywila” umiejętności. – wyjaśnił płk Krzysztof Stańczyk Dowódca 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jedną z takich inicjatyw własnych, dedykowaną obecnym oraz przyszłym żołnierzom 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej było stworzenie filmu promującego Brygadę. Powstał on dzięki współpracy żołnierzy 82 Batalionu Lekkiej Piechoty z Inowrocławia z poznańską grupą pasjonatów wizualizacji obrazu firmą Fresh Studio. Efektem jest minutowa produkcja ukazująca w skondensowanej formie działania żołnierzy w realiach szkoleń taktycznych – m.in. wykorzystanie pozoracji pola walki, działanie żołnierzy w marszu ubezpieczonym, pokonywanie terenu z użyciem mapy i busoli.

Chcielibyśmy pokazać, że nadal się szkolimy. Mimo zaangażowania w zadania „covidowe”, nie zapominamy o wizji wsparcia wojsk operacyjnych w razie konfliktu – żeby być w gotowości musimy się doskonalić. Podnosimy swoje umiejętności. Uczymy się, aby nie zapominać. Współdziałanie polega na powtarzaniu tych samych czynności do całkowitego opanowania, na zgraniu i doprowadzeniu do stanu kiedy rozumiemy się bez słów. Celem wtórnym stworzenia materiału filmowego było zaznajomienie kandydatów do służby z tym jak to wygląda w rzeczywistości i czego mogą się spodziewać, dołączając do naszej brygady – do naszej drużyny. – relacjonuje st. szer. Jarosław Drążkowski, żołnierz 82 blp, inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia.

8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej