NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Zarządca” i MPWiK: otwarcie ofert

"Zarządca" Dziś w Zarządzaniu i Obrót Nieruchomościami „Zarządca” Sp. z o.o. we Włocławku odbędzie się otwarcie ofert: o godz. 9.00 na „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach bez białego montażu w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ulicach: Chłodnej 1, Chłodnej 5, Chłodnej 18”. Natomiast o godz. 9.30 otwarte zostaną oferty na „Likwidację szamba i podłączenie budynków przy ul. Węglowej 25d i Węglowej 15 do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej zewnętrznej – oś. Bartnicka-Letnia, budynki stanowią własność Gminy Miasto Włocławek”. O godz. 11.30 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku odbędzie się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w ulicach: Papieżka, Płocka, Brzezinowa i innych we Włocławku. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki komunalne z następujących posesji: Papieżka 22 (dł. odcinka 39,5 mb.); Papieżka 49b (dł. odcinka 33 mb.); Płocka 54a (dł. odcinka 16 mb.); Płocka 74 a (dł. odcinka 30 mb.); Brzezinowa 84 a (dł. odcinka 8,5 mb.); Słoneczna 39 (dł. odcinka 12 mb.) i al. Jana Pawła II 56 a (dł. odcinka 40 mb).