NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zapraszamy na trzydniowy turniej szachowy – 2013

„Turniej WKSz–1938 7th” P60’+5”

szachy-wloclawek-ikona

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja Królewskiej Gry oraz podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.

2. ORGANIZATOR:
„Włocławski Klub Szachowy 1938” oraz Włocławskie Centrum Kultury.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
26 – 28 kwietnia 2013
Sala gier – Włocławek ul. Żabia 8 – klub „Stara Remiza”.

4. UCZESTNICTWO:
W turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy zawodnicy bez względu na posiadaną kategorię.
Zgłoszenia należy kierować na adres grochowalskipawel@wp.pl lub telefonicznie pod numer 662 257 030.
Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, ale wówczas bez gwarancji przyjęcia zawodnika do
turnieju. Maksymalna liczba uczestników to 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Obowiązują przepisy gry FIDE. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. Kolejność końcowa miejsc ustalana jest
na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego,
Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu.
Tempo gry – 60 minut + 5 sekund za każdy ruch dla zawodnika na całą partię.

6. PROGRAM TURNIEJU:

 • 26 kwietnia (piątek) 1615 – weryfikacja listy startowej i kojarzenie pierwszej rundy
  16:30 ÷ 18:30 – 1 runda
  18:45 ÷ 20:45 – 2 runda
 • 27 kwietnia (sobota) 900 ÷ 1100 – 3 runda
  11:15 ÷ 13:15 – 4 runda
  15:00 ÷ 17:00 – 5 runda
 • 28 kwietnia (niedziela) 900 ÷ 1100 – 6 runda
  11:15 ÷ 13:15 – 7 runda
  13:30 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

7. ZASADY FINANSOWANIA:
Zawodnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
10 PLN – zawodnicy WKSz-1938 (z opłaconymi składkami członkowskimi)
20 PLN – pozostali zawodnicy
Wpisowe w stu procentach przeznaczone jest do puli nagród.
Koszty organizacyjne pokrywa Włocławski Klub Szachowy 1938.

8. NAGRODY:
Dyplomy + nagrody finansowe z wpisowego. Wysokość nagród zostanie podana po pierwszym dniu zawodów.

9. USTALENIA KOŃCOWE:

 • Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 • Obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 • Sędzia ma prawo do ostatecznej interpretacji przepisów.
 • Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Zawodnik, który przystąpi do partii w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (również piwo) zostanie automatycznie wykluczony z turnieju.
 • Partie z turnieju stanowią własność organizatora, dlatego istnieje obowiązek prowadzenia czytelnego zapisu gry. Partie zostaną udostępnione uczestnikom turnieju.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie.

Źródło: Klub „Stara Remiza”