NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wernisaż wystawy „Grafika europejska XIX i XX w.”

Grafika europejska XIX i XX w. oraz arcydzieła mistrzów: Dürera, Behama i Aldegrevera ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej!

16 listopada, o godz. 17.00, w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 otwarta zostanie wystawa Grafika europejska XIX i XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To już druga ekspozycja prezentująca unikalną kolekcję rycin włocławskiego Muzeum. Drzeworyty, miedzioryty, staloryty, akwaforty, litografie i serigrafie twórców z różnych środowisk europejskich, które poza walorami artystycznymi stanowią niezwykle ciekawe świadectwo drogi, jaką przeszła grafika w przeciągu dwustu lat. Sztychy ilustracyjne, dekoracyjne i użytkowe, poruszające wiele tematów, powstałe jako cykle lub indywidualne plansze szeroko funkcjonowały w XIX w., stając się nośnikiem informacji i piękna. Swoiste odrodzenie i uwolnienie grafiki, które miało miejsce w 2. poł. XIX i XX w. pozwoliło artystom na swobodne wyrażanie swoich wizji plastycznych oraz wypracowywanie nowych technik.

Niezwykle ciekawa kolekcja, której podstawę stworzyły sztychy ocalone jako mienie podworskie i poniemieckie rozbudowana została dzięki zakupom oraz licznym przekazom wielkich darczyńców włocławskiego Muzeum — rodzinie Państwa Wójcików.

Ekspozycję rycin XIX- i XX-wiecznych poprzedzi prezentacja ostatniego, bezcennego daru Pana Andrzeja Wójcika, na który składa się dwadzieścia arcydzieł mistrzów XV–XVII w. Wśród nich zobaczyć będzie można wspaniałe grafiki Albrechta Dürera, Martina Schongauera, Hansa Sebalda Behama, Heinricha Aldegrevera, Aegidiusa Sadelera, Antonia da Trento, Salvatore Rosy oraz Thomasa Wijcka.

MZKiD