NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wakacyjna propozycja Klubu „Stara Remiza”

Klub „Stara Remiza” organizować będzie w dniach 6 -17 lipca br. „Letnie akcje na wakacje w Starej Remizie” czyli wakacyjne warsztaty ruchowo- taneczne i artystyczne dla dzieci. Główne cele naszej akcji letniej to usportowienie dzieci i wyrabianie nawyku aktywizacji ruchowej , wzbudzanie zainteresowania tańcem lub plastyką jako formą spędzania wolnego czasu podczas wakacji.

Planujemy:

 1. warsztaty ruchowo-taneczne (taniec towarzyski ,nowoczesny, hip-hop, , zumba)
 2. w Krainie Wyobraźni – zajęcia plastyczne, manualne –tworzenie biżuterii i teatralne ,
  zabawy, gry i konkursy dzieci
 3. wędrówki piesze i zwiedzanie ciekawych miejsc w mieście oraz zajęcia ruchowo-
  sportowe i rekreacyjne w plenerze – Centrum Edukacji Ekologicznej, Drukarnia TOP,
  Multikino, Nadleśnictwo Włocławek , Basen Międzyosiedlowy , Park Linowy ,zabawy na
  Bulwarach, na Przystani WTW , w Parku Miejskim.

Przewidujemy odpłatność za udział w wakacyjnych warsztatach w kwocie – 50 zł (koszty zakupu materiałów plastycznych, drobnych nagród ,biletów MPK i wynagrodzenie instruktorów), dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogą być zwolnione z części opłat (za zgodą Dyrektora CKBB).
Planowana ilość dzieci w wieku od 6 do 12 lat – do 15 os. w danej grupie, przewidujemy dziennie 2 grupy, czyli ok. 30 dzieci dziennie skorzysta z zajęć.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00
Obsada kadrowa – pracownicy Klubu – instruktor plastyki ,tańca nowoczesnego, instruktor hip-hop).

Centrum Kultury „Browar B.”