NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wakacje, dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka, z pewnością będą wesołe!

Czternaście organizacji III sektora otrzymało granty Fundacji ANWIL dla Włocławka. Przyznane środki finansowe w łącznej wysokości niemal 230 tysięcy zł umożliwią im zorganizowanie pełnego atrakcji letniego wypoczynku dla najmłodszych włocławian.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 14 czerwca 2016 r. w Browarze B. We wtorkowej  uroczystości udział wzięli: Członkowie Rady Programowej i Rady Fundacji, Paweł Wochowski – Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu, reprezentujący fundatora, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka – Małgorzata Kosińska oraz licznie przybyli reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym także Prezes Fundacji ORLEN Dar Serca – Iwona Tandecka.

Dofinansowanie na łączną kwotę  227 936 zł otrzymało piętnaście projektów indywidualnych i partnerskich zgłoszonych przez czternaście organizacji pozarządowych.

Jedenaście włocławskich NGOs-ów zorganizuje w czasie wakacji dziewiętnaście turnusów półkolonijnych. Młodzi włocławianie będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach sportowych, artystycznych, edukacyjnych, piknikach i warsztatach, na których udoskonalą posiadane umiejętności, poszerzą wiedzę, a być może odkryją także nowe hobby, czy talent, o którego istnieniu nie mieli wcześniej pojęcia. A wszystko to w formie  zabawy.

Dyrektor Paweł Wochowski podkreślił, że: – Zainteresowanie ubiegłorocznymi inicjatywami wakacyjnymi było ogromne. Z różnorodnych form wypoczynku, zorganizowanego w ramach programów realizowanych przez beneficjentów, skorzystało ponad 2000 dzieci i młodzieży z Włocławka. Spodziewamy się, że w tym roku przedsięwzięcia, które nagrodzono grantami również zostaną bardzo pozytywnie odebrane i będą cieszyć się nie mniejszym zainteresowaniem.

Natomiast Prezes Małgorzata Kosińska powiedziała: – Niezwykle cieszy mnie fakt, że Fundacja ANWIL dla Włocławka ma swój wkład w to, że wakacje dzieci i młodzieży we Włocławku są ciekawsze, bardziej emocjonujące, rozwijające i po prostu weselsze.

W trakcie dzisiejszej uroczystości Dyrektor Wochowski – w imieniu fundatora – podziękował Zarządowi Fundacji w składzie: Małgorzata Kosińska, Julianna Wysocka oraz Agnieszka Mendelewska za dotychczasową pracę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w realizacji planów rozwoju Fundacji w kolejnej kadencji.

Lista beneficjentów konkursu „Wesołe wakacje” dostępna jest na stronie: http://www.anwildlawloclawka.pl/konkurs-wakacje

ANWIL S.A.